زبان انگلیسی برای روزنامه نگاری

زبان نقشی کليدی در تضمين تداوم کیفیت ودقت در روزنامه نگاری دارد. واحدهای آموزشی جدید به روزنامه نگاران سراسر جهان که در حال توسعه زبان انگليسی خود هستند کمک می کنند تا سطح زبان انگلیسی خود را به حدی بالا ببرند که لازمه حرفه آنهاست.

برای وارد شدن به این سایت اینجا کلیک کنید

آموزش زبان انگليسی در بی بی سی پاسخگوی نیاز شمار فراوانی از شنوندگان و کارکنانی است که در زمینه های مختلف روزنامه نگاری، تولید و بازرگانی مشغول به کارند. این آموزش سبب پیشرفت زبان آنها در سطح ملی و بین المللی و در بسیاری از زمینه های فعالیت آنها می شود. اين واحدهای آموزشی توسط مارک شی تهیه شده اند و در نوع خود برای اولین بار به کار می روند. اين مواد آموزشی در سایت های کالج روزنامه نگاری بی بی سی انتشار خواهند یافت.

انتشار اين مواد آموزشی، پیشرفت هیجان انگیزی است که امکان آن را فراهم می آورد تا متخصصان زبان انگیسی و معلمان زبان انگلیسی بی بی سی، تجربه خود در آموزش روزنامه نگاران بی بی سی را در اختيار کسانی که در حال يادگيری زبان انگليسی در سراسر جهان هستند، قرار دهند.

امیدواریم دوره آموزشی خوبی را با ما بگذرانيد.

شان هريس مدير مرکز توسعه زبان انگليسی بخش جهانی بی بی سی