بازداشت فردی مظنون به اعمال تروریستی در غرب تاجیکستان

پلیس تاجیکستان می‌گوید از انجام یک عمل تروریستی علیه رئیس شهر تورسون‌زاده، واقع در غرب این کشور، پیشگیری کرده است.

به گفتة محمّدجان نذری یف، یک مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت کشور تاجیکستان، مأموران پلیس روز چهارشنبه 9 دسامبر فردی را به نام حیدر بابامورادف در ناحیه تورسون‌زاده بازداشت کرده‌اند که می‌خواست به جان رئیس این شهر سوءقصد کند.

شرایط بازداشت این فرد و جزئیات سوء قصد روشن نیست، ولی آقای نذری یف گفت که به هنگام بازداشت، از این ساکن شهر تورسون‌زاده به مقدار 770 گرم مواد منفجره و دو تلفن همراه "برای به کار درآوردن مواد منفجره" دریافت و مصادره کرده است.

به گفته منابع پلیس، حیدر بابامورادف که 55 سال داشته و به هنگام بازداشت در جایی کار نمی‌کرد، به عضویت در یک گروه وابسته به محمود خدایبردی یف، سرهنگ شورشی که سالهای زیادی در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد، متهم است.

آقای نذری یف گفت که حیدر بابامورادف به "هنگام در محل شرگون جمهوری ازبکستان قرار داشتنش (هنگامی که در ناحیه شرگون- ازبکستان) از اعضای گروه محمود خدایبردی یف سفارش گرفته است که اتومبیل رئیس حکومت شهر تورسون‌زاده را بترکاند (منفجر کند)."

طبق تحقیقات پلیس، آقای بابامورادف مواد منفجره و تلفنهای همراهش را از حدود ازبکستان "به طور غیرقانونی" به تاجیکستان وارد کرده است.

مأموران امنیتی و پلیس تاجیکستان در گذشته نیز از موارد مختلف بازداشت طرفداران و یا اعضای گروههای وابسته به محمود خدایبردی یف خبر داده‌اند.

محمود خدایبردی یف از فرماندهان جبهه خلق تاجیکستان بود که در دوران جنگ داخلی از اممامعلی رحمان، رئیس جمهمر تاجیکستان، حمایت می‌کرد و علیه مخالفان اسلامی او می‌جنگید. وی بعد از یک آشوب علیه دولت در سال 1997 از تاجیکستان فرار کرد.

این سرهنگ شورشی با تعدادی از طرفدارانش در پاییز سال 1998 حمله‌ای به استان سغد، در شمال تاجیکستان، انجام داد، ولی شکست خورد.

مقامات تاجیکستان معتقدند که آقای خدایبردی یف و طرفدارانش به کشور همسایه ازبکستان پناه برده‌اند. آنها دولت ازبکستان را همواره به حمایت از این سرهنگ شورشی متهم می‌کنند.

دادستانی تاجیکستان بارها اعلام کرده است که جانب ازبکستان به درخواست استرداد محمود خدایبردی یف به تاجیکستان هیچ پاسخی نداده است.

در سالهای پیشین از چند مورد انفجار در شهر دوشنبه نیز گزارش شده بود که مقامهای تاجیکستان آنها را عملیات تروریستی خوانده و کشور همسایه ازبکستان و طرفداران محمود خدایبردی یف را به ارتکاب این عملیات متهم کرده بودند.

طی بیش از 10 سال اخیر بیشتر از صد نفر به اتهام عضویت در گروههای وابسته به محمود خدایبردی یف در تاجیکستان بازداشت و برای مهلتهای طولانی زندانی شده‌اند. برخی از آنها به اعدام نیز محکوم شده بودند.

ضمنا، تاجیکستان و ازبکستان در چند سال اخیر روابط تیره‌ای با هم داشته و گهگاهی افرادی را به اتهام جاسوسی به نفع همدیگر بازداشت و مجازات کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اختلافات بین این دو کشور اخیرا بر سر مسائل تقسیم ذخایر آب منطقة آسیای میانه‌و طرحهای انرژی آبی تاجیکستان شدت گرفته است.