خالد مشعل به تهران سفر کرد

خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، به ایران سفر کرده است.

بر اساس گزارشها آقای مشعل با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو کرده است.

گفته شده است که مشکلات داخلی فلسطینیان و اختلاف بین دو گروه فتح و حماس و همچنین رابطه با اسراییل از محورهای مهم مذاکرات بین آقای مشعل و رئیس جمهور ایران بوده است.

همین گزارشها می گویند که حماس معتقد است بایستی تلاشها بر محور برنامه ملی فلسطینیان پایه گذاری شود تا مذاکره با اسراییل که به گفته آقای مشعل امری است بی نتیجه.

مقامات حماس گفته اند که در این دیدار آقای احمدی نژاد بر "مقامات حماس علیه اسراییل" تاکید و آن را "افتخار آمیز" خوانده است.

در همین حال مقامات حماس تاکید کرده اند که آنها هنوز دست (دوستی خود را) به سوی گروه رقیب خود (فتح) دراز کرده اند اما خبرنگاران معتقدند که هیچ نشانه ای از اینکه تلاشهای آشتی جویانه بین حماس و فتح نتیجه ای داشته، وجود ندارد.

حماس در حال حاضر نوار غزه را در کنترل خود دارد و دولت به رهبری این گروه اداره این منطقه را نیز بر عهده دارد. اما گروه فتح کنترل کرانه باختری رود اردن را در دست دارد.

مطالب مرتبط