سازمان ملل: فقر در جهان عرب کاهش نیافته است

Image caption نزدیک به 140 میلیون عرب زیر خط فقر به سر می برند

یک گزارش سازمان ملل متحد در گزارشی از کشورهای پولدار نفتی عربی خواسته تا پول بیشتری برای ایجاد شغل و افزایش تولید محصولات غذایی در کشورهای فقیر همسایه هزینه کنند.

این گزارش توسط برنامه توسعه سازمان ملل تهیه شده است.

این گزارش خاطرنشان می کند در صورتی که به کشورهایی مانند یمن، سودان و سومالی کمک های بیشتری از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس داده نشود، این کشورها قادر نخواهند بود به اهداف تعیین شده از سوی برنامه هزاره سازمان ملل مانند به نصف رساندن فقر تا سال 2015 دست یابند.

طبق این گزارش، فقر در جهان عرب طی دو دهه گذشته کاهش نیافته است و نزدیک به 140 میلیون عرب زیر خط فقر به سر می برند.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل می گوید این منطقه تا سال 2020 نیاز به ایجاد 51 میلیون شغل دارد تا نرخ بیکاری از میزان فعلی فراتر نرود.

سازمان ملل می گوید اگرچه جهان عرب دارای نیروی کار و زمین های حاصلخیز است اما عمده جمعیت آن از سوء تغذیه، بیکاری و شکاف فقیر و غنی در رنجند.

این گزارش خاطرنشان می کند با کمک کشورهای ثروتمند نفتی وضع کشورهای فقیر جهان عرب می تواند تغییر کند.

در بسیاری از کشورهای عربی، نیمی از بیکاران را جوانان تشکیل می دهند که منجر به آن شده که این منطقه بالاترین میزان بیکاری میان جوانان را در جهان داشته باشد.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در دو جلد منتشر شده و " چالش های توسعه برای منطقه عربی" نام گرفته است.

این گزارش از کشورهای ثروتمند نفتی حاشیه خلیج فارس خواسته تا کارگران مهاجر بیشتری را از کشورهای همسایه بپذیرند و در کشورهای منطقه سرمایه گذارهای بیشتری کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که به رغم خودکفایی سوریه و سودان در تولید غلات، میزان سوء تغدیه در میان کشورهای عربی هنوز قابل توجه است و از سال 1990 بهبود اندکی در این زمینه مشاهده شده است.