زادگاه عیسی مسیح از مسیحیان خالی می شود

Image caption در حالی که پلیس فلسطینی در انتظار ورود رئیس کلیسای کاتولیک بیت اللحم است یکی از این نیروها با یکی از نیروهای امنیتی اسرائیلی (چپ)، خوش و بش می کند

در حالی که مسیحیان در نقاط مختلف جهان برای جشن گرفتن ایام کریسمس آماده می شوند، طبیعتا چشم ها به بیت اللحم دوخته شده، شهرک فلسطینی که زادگاه عیسی مسیح است.

از قرن اول میلادی در این مکان جامعه ای مسیحی زندگی می کرده است. اما تا کی؟

به نظر برخی ناظران، جمعیت مسیحیانی که در اراضی فلسطینی زندگی می کنند، رو به افول بوده است.

تخمین زده می شود که صد سال پیش مسیحیان سی درصد از جمعیت این منطقه ای را که اکنون اراضی فلسطینی قلمداد می شود، تشکیل می داده اند.

اما امروز فقط دو درصد از جمعیت این منطقه مسیحی است.

بسیاری از مسیحیان این منطقه به کشورهای امن تر در نقاط دیگر جهان، مهاجرت کرده اند. بخش عمده فلسطینیان مسیحی اکنون در نقاطی از آمریکای جنوبی و اروپا زندگی می کنند.

به نظر می رسد که سیر نزولی امری ادامه دار است و برخی محققان بر این باورند تا سال 2025 هیچ فلسطینی مسیحی در سرزمین مقدس باقی نمانده باشد.

این آمار را سایمون عزیزیان، عضو جامعه انجیلی فلسطینیان نیز تائید می کند: "ما این واقعیت را قبول داریم. اما تلاش داریم در جهت مخالف آن حرکت کنیم. جمعیت مسیحی برخی از روستاها به صفر خواهد رسید. برای مثال جمعیت کل روستای بیرزی مسیحی بود اما اکنون به چهل درصد رسیده است."

رهبران مسیحی بیت اللحم بیم دارند این شهرک که برای این مذهب جهانی اهمیت زیادی دارد، به "پارک سرگرمی با مضمون مسیحیت" تبدیل شود - مکانی تشکیل شده از آثار مهم تاریخ مسیحیت، اما فاقد مسیحیانی که در آن زندگی می کنند و جامعه ای برای خود تشکیل داده اند.

یکی از عواملی که باعث شده روند کاهش جمعیت مسیحیان بیت اللحم سریع تر شود، بنیادگرایان اسلامی اند.

گروه کوچکی از فلسطینیان مسلمان می خواهند که فلسطینیان مسیحی، مسلمان شوند.

عوامل اقتصادی نیز در مهاجرت فلسطینیان مسیحی مقیم بیت اللحم نقش ایفا می کند.

مسیحیان مانند همسایگان مسلمان خود در شهرک هایی مانند بیت اللحم برای امرار معاش با دشواری های شدیدی مواجه اند.

مهاجرت در میان فلسطینیان مسلمان نیز مشاهده می شود اما شمار آنها به اندازه مسیحیان چشمگیر نبوده است.

کاهش جمعیت مسیحیان در سایر کشورهای مسلمان خاورمیانه نیز دیده می شود.

مسیحیان در حالی بار دیگر در کلیسای مهد بیت اللحم جمع می شوند تا جشن های عید کریسمس را آغاز کنند که اطمینان ندارند این جامعه مسیحی، با قدمت تاریخی مهمش، تا چه زمانی در آینده پابرجاست.

مطالب مرتبط