مسیحیان مالزی اجازه دارند از کلمه الله استفاده کنند

Image caption بیش از نیمی از جمعیت مالزی مسلمانند

دیوان عالی مالزی روز پنجشنبه (31 دسامبر)، دستور داده است که مسیحیان این کشور بر اساس قانون اساسی حق دارند زمانی که می خواهند از خدا حرف بزنند، از کلمه الله استفاده کنند.

تصمیم جدید دیوان عالی مالزی در واقع مقرراتی را تغییر می دهد که دولت مالزی در مورد غیر مسلمانان این کشور وضع کرده است.

دولت مالزی می گوید اگر غیر مسلمانان این کشور از کلمه الله استفاده کنند باعث خشم مسلمانان و ناآرامی عمومی می شود و به همین دلیل آنها اجازه ندارند در نشریات خود از کلمه الله استفاده کنند.

اما بنا به حکم جدید دیوان عالی مالزی کلمه الله در انحصار مسلمانان نیست و مسیحیان اجازه دارند در نشریات خود از این کلمه استفاده کنند.

"هرالد"، هفته نامه ای مسیحی متعلق به کاتولیک های مالزی از دیوان عالی خواسته بود در باره منع بودن مسیحیان این کشور از استفاده از کلمه الله، تصمیم گیری کند.

لورنس اندرو، سر دبیر این نشریه به بی بی سی گفت حکم دادگاه برای تمام کسانی که خواهان اتحاد نژادها و مذاهب مختلف در مالزی هستند، یک پیروزی قلمداد می شود.

بعد از دستور امروز دادگاه تمام نشریه های مسیحی در سراسر مالزی اجازه دارند در مطالب خود از کلمه الله استفاده کنند.

گزارشگر بی بی سی در کوآلالامپور، پایتخت مالزی، می گوید گروه های مسلمان به نیت واقعی کلیسای کاتولیک این کشور مشکوک هستند و می گویند این نهاد در پی آن است که مسلمانان مالزی را ترغیب کند مسیحی شوند.

تبلیغ در باره ادیان و دعوت مسلمانان به دین مسیحیت در مالزی غیرقانونی است.

بیش از نصف جمعیت مالزی مسلمان هستند اما جوامع بزرگ چینی و هندی این کشور عمدتا مسیحی، بودایی یا هندو هستند.

مطالب مرتبط