جناحهای غیررسمی احزاب تاجیکستان انتخابات را تحریم کردند

Image caption هشت حزب رسمی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی در ماه فوریه شرکت می کنند

جناحهای غیررسمی حزب دموکرات و حزب سوسیالیست تاجیکستان انتخابات آینده پارلمانی را تحریم کرده‌اند.

جانبداران محمدروزی اسکندرف، رهبر پیشین حزب دموکرات که حالا زندانی است و میرحسین نذری یف، رهبر پیشین حزب سوسیالیست می‌گویند، که علل این امر مداخله دولت در امور حزبی و نواقص در قوانین انتخابات تاجیکستان است.

این در حالیست که در گذشته جانبداران آقای اسکندرف اعلام داشته بودند، که از طریق حوزه‌های جداگانه انتخاباتی نامزدهای خود را معرّفی خواهند کرد.

ضمناً، این دو گروه سیاسی، که دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2006 را نیز تحریم کرده بودند و با مشکل تجزیه در داخل احزاب خود روبرو شدند.

هم رحمت‌الله‌ولی یف، معاون محمدروزی اسکندرف در جناح غیررسمی حزب دموکرات و هم میرحسین نذری یف، رهبر جناح غیررسمی حزب سوسیالیست، دولت را به دست داشتن در تجزیه یا انشعاب در احزاب خود متّهم می‌کنند.

Image caption رحمت‌الله‌ولییف به برگزاری انتخابات منصفانه پارلمانی در تاجیکستان اعتماد ندارد

رحمت‌الله‌ولی یف، معاون محمدروزی اسکندرف، می‌گوید، که جانبداران وی به شفافیت روند انتخابات پارلمانی در تاجیکستان اعتماد ندارند و بر این باورند، که شرکت نامزدهای آنها در این انتخابات معنی ندارد.

آنها از جانبداران خود دعوت کرده‌اند، که به پشتبانی از جناح رسمی حزب دموکرات تاجیکستان به رهبری مسعود صابرف، که دولت آن را به رسمیت شناخته است، رأی ندهند.

میرحسین نذری یف، که خود را رهبر واقعی حزب سوسیالیست می‌داند، می‌گوید، که انجمن قبل از انتخاباتی جانبداران عبدالحلیم غفّارف، رهبر جناح مخالف او، که آن را وزارت عدلیه به رسمیت شناخته است، با نقض قانون برگزار شده، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات فهرست نامزدهای این گروه را برای شرکت در انتخابات پذیرفته است.

آقای نذری یف افزود، که قانون انتخابات تاجیکستان شرایط برای انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم نمی‌کند و به این دلیل جانبدارانش تصمیم گرفته‌اند، آن را تحریم کنند.

به این ترتیب، انتخابات ماه فوریه پارلمانی در تاجیکستان را این دو گروه مخالف تحریم کردند. هشت حزب رسمی دیگر با برگزاری انجمنهای قبل ازانتخاباتی خود فهرست نامزدهای خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه کرده‌اند.

Image caption آقای نذریی ف ادّعا دارد، که انجمن قبل از انتخاباتی جانبداران عبدالحلیم غفّارف غیرقانونیست

در همین حال، احزاب مخالف تاجیکستان معرّفی نامزدهای خود از حوزه‌های جداگانه انتخاباتی را نیز آغاز کرده‌اند.

رحمت‌الله ظاهرف، شاکرجان حکیمف، محمدعلی هییت، محمّدی نوید و حکمت‌الله سیف‌الله زاده از جمله نخستین نامزدهای احزاب مخالف سوسیال-دموکرات و نهضت اسلامی هستند که برای رقابت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه معرّفی شده‌اند.

حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست تاجیکستان در صدداند به اضافه نامزدهای فهرست حزبی خود در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی از کاندیدهای جداگانه خود نیز حمایت کنند.

روز دوشنبه 4 ژانویه محمدعلی هییت، یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی اسناد انتخاباتی خود را به کمیسیون حوزه انتخاباتی ناحیه رودکی معرفی کرده است. مسئولان این کمیسیون گفتند، که حالا بررسی این اسناد آغاز شده و سپس در مورد ثبت رسمی این نامزد تصمیم گرفته می‌شود.

ضمناً، دولت علی دولتزاده، معاون سابق رهبر حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان، که امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان رهبر آن است نیز در صدد است نامزدی خود را در حوزه انتخاباتی رودکی معرفی کند.

Image caption آقای سیف‌الله زاده تصمیم گرفته است نامزدی خود را در حوزه سامانی شهر دوشنبه معرفی کند

آقای دولتزاده در صحبت با بی بی سی گفت، که تا روز شنبه اسناد ضروری وی به کمیسیون انتخاباتی این حوزه ارائه خواهد شد. در پاسخ به این سؤال، که نامزدی محمدعلی هییت را چه گونه ارزیابی می‌کند، آقای دولتزاده گفت، که در مبارزات انتخاباتی از این کاندید هراسی ندارد و به پیروز‌ی خود اطمینان دارد.

روز دوشنبه رحمت‌الله‌ظاهرف، رهبر حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان از حوزه سینای شهر دوشنبه نیز خود را نامزد انتخابات اعلام کرد. روز سه‌شنبه‌نامزدی محمّدی نوید، یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در این حوزه معرفی شد.

قرار است روز چهارشنبه نامزدی حکمت‌الله سیف‌الله زاده، از فعالان دیگر این حزب در حوزه انتخاباتی ناحیه سامانی پایتخت تاجیکستان معرفی شود.

شاکرجان حکیمف، معاون رهبر حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان، نیز اعلام کرد، که تا روز شنبه نامزدی خود را در حوزه انتخاباتی کانبادام، در شمال کشور، معرفی خواهد کرد.

مطالب مرتبط