تحریم جشن کریسمس توسط مسیحیان فلسطینی

اسقف تئوفیلوس سوم
Image caption اسقف تئوفیلوس سوم به اجاره زمین به اسرائیلی ها متهم شده است

گروه های مسیحی فلسطینی روز چهارشنبه شش ژانویه ۲۰۱۰، جشن های مربوط به روز کریسمس مسیحیان اورتدوکس را تحریم کردند. آنها دلیل این اقدام اعتراضی را فروش زمین به اسرائیلی ها توسط کلیسای اورتدوکس عنوان کردند.

بیش از صد نفر که تابلو هایی با نوشته های اعتراضی همچون "سرزمین مقدس فروشی نیست" در دست داشتند، در آستانه جشن های شب کریسمس مربوط به کلیسای اورتدوکس در یک تجمع اعتراضی شرکت کردند.

افراد معترض، کلیسای اورتدوکس را به فروش یا اجاره بلند مدت زمین در کرانه غربی رود اردن به سازمان های اسرائیلی متهم می کنند.

مقام های کلیسا گفته اند که به علت برگزاری جشن های کریسمس، به این خبر واکنش نشان نمی دهند.

شورای سازمان های اورتدکس عربی در فلسطین می گوید که تئوفیلوس سوم، اسقف فعلی کلیسا، اجازه داده است که اجاره زمین های کلیسا در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی توسط سرمایه گذاران اسرائیلی ادامه پیدا کند.

مناطق مورد بحث در طول جنگ های اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیلی ها اشغال شده بود و در محدوده ای است که فلسطینی ها آن را بخشی از کشور آینده خود می دانند.

گروه های مسیحی در اعتراض های اخیر به طور مشخص به یک قطعه زمین در بیت لحم، در نزدیکی شهرک اسرائیلی هارهوما اشاره می کنند که موقعیت مهمی دارد، اما می گویند که موضوع این قطعه زمین تنها بخشی از قراردادهای گسترده تری است که تحت ریاست اسقف قبلی منعقد شده است.

اسقف ایرینیوس، در سال ۲۰۰۵ به دلیل اتهاماتی در ارتباط با اجاره زمین های کلیسا در بیت المقدس، برکنار شد.

حملات انتقام جویانه

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که به طور معمول در این مراسم شرکت می کند، امسال به سفر خارجی می رود و موضع او درباره تحریم جشن های کریسمس مسیحیان اورتدکس مشخص نیست.

مالکان فلسطینی زمین های کرانه غربی، به ویژه در بیت المقدس شرقی، جایی که فلسطینی ها آن را پایتخت آینده خود می خوانند، معمولا با پیشنهادهای کلان برای فروش زمین هایشان به سازمان های اسرائیلی رو به رو هستند.

فلسطینی هایی که اقدام به فروش زمین هایشان می کنند، در معرض خطر حملات انتقام جویانه قرار می گیرند.

حدود ۵۰۰ هزار اسرائیلی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی و در شهرک هایی که از نظر قوانین بین المللی غیرقانونی شناخته می شود، زندگی می کنند.