پاپ از ایتالیایی ها خواست به مهاجران احترام بگذارند

پناهجویان آفریقایی
Image caption بیشتر مهاجران، آفریقایی هایی هستند که به طور غیر قانونی خود را به اروپا می رسانند

پاپ بندیکت شانزدهم از ایتالیایی ها خواسته به مهاجران احترام بگذارند و می گوید مهاجران نیز از حقوقی برخوردارند و خداوند آنان را یکسان با دیگران دوست دارد.

پاپ گفت ممکن است این مهاجران- که عمدتا آفریقایی های فقیر هستند- از نظر فرهنگ و سنن با ایتالیایی ها فرق داشته باشند ولی آنها نیز بشر هستند و باید محترم شمرده شوند.

سخنان پاپ پس از درگیری های خشونت آمیز بین کارگران کشاورز آفریقایی و ساکنان محلی در لوزارنو واقع در کالابریا در جنوب ایتالیا بود.

در این درگیری ها حدود 70 نفر مجروح شدند.

درگیری ها در پی تیراندازی به دو آفریقایی با تفنگ بادی شروع شد.

روز گذشته ماموران ایتالیایی حدود 300 مهاجر آفریقایی را از لوزارنو، بیرون راندند.

دیوید ویلی، خبرنگار بی بی سی در رم می گوید مهاجران در شرایط شاقی زندگی می کنند و در بازار کاری که توسط مافیای محلی کنترل می شود، دستمزد کمی دریافت می کنند.

این مهاجران به کارهایی که ایتالیایی ها حاضر به انجام آن نیستند اشتغال دارند و مقررات و شرایط ایمنی و بهداشت محل کار در مورد آنان رعایت نمی شود و ناچارند بخشی از دستمزد خود را که نقد دریافت می کنند در اختیار مافیای محلی قرار دهند.

خبرنگار بی بی سی می افزاید مافیای کالابریا در سال های اخیر به صورت یکی از سازمان های جنایتکار قدرتمند ایتالیا در آمده است و بخش اعظم تجارت مواد مخدر اروپا را کنترل می کند و اکنون فعالیت های خود را متوجه مهاجران خارجی در ایتالیا کرده است که فعالیت پر سودی تلقی می شود.

دولت ایتالیا می گوید در نظر دارد صدها مهاجر غیرقانونی خارجی از شمال و غرب آفریقا را از کشور اخراج کند.

پیشتر، پاپ در در پیام سنتی خود در روز کریسمس نیز از مردم خواسته بود حضور مهاجران را تحمل کنند.

مطالب مرتبط