تلاش پاپ برای بهبود روابط کلیسا با کنیسه یهودیان

کنیسه رم
Image caption پاپ پندیکت، دومین پاپی است که از کنیسه رم دیدن می کند

پاپ بندیکت، رهبر کاتولیک های جهان امروز یکشنبه 17 ژانویه از کنیسه اصلی یهودیان در رم دیدن می کند.

این دومین بار است که یک رهبر کلیسای کاتولیک از یک کنیسه یهودیان دیدن می کند.

دیدار پاپ بندیکت از کنیسه رم به مسئله بحث انگیزی تبدیل شده و برخی از یهودیان این برنامه را تحریم کرده اند.

این دیدار تلاش تازه ای برای آشتی بین ادیان مسیحی و یهودی است ولی هنگامی صورت می گیرد که یک جو عدم اعتماد وجود دارد.

یک چنین جوی به دلیل تصمیم پاپ برای قدیس نامیدن پاپ پاپوس دوازدهم است که در زمان جنگ جهانی دوم رهبر کلیسای کاتولیک بود.

بسیاری از یهودیان می گویند پاپ پایوس دوازدهم، در جریان جنگ جهانی دوم برای متوقف ساختن نسل کشی یهودیان در دوره آلمان نازی تلاش کافی به عمل نیاورده بود و تصمیم کلیسای کاتولیک برای ارتقاء وی به مرحله قدیسی موجه نیست.گروه های یهودی می گویند قبل از هر گونه اقدام برای قدیس نامیدن پاپ پایوس، باید مدارک موجود در آرشیوهای واتیکان مورد بررسی قرار گیرد.

ولی مقامات واتیکان می گویند مدارک نشان می دهد که پاپ پایوس، به بسیاری از یهودیان کمک کرده بود.

به گفته واتیکان، پاپ پایوس دوازدهم به تعداد زیادی از یهودیان در کلیساهای رم و سایر شهرهای ایتالیا پناه داده و مانع فرستادن آنها به کوره های آدم سوزی نازی ها شده بود.

جامعه یهودیان رم، قدیمی ترین جامعه یهودیان خارج از اسرائیل در جهان است.

پاپ بندیکت قبل از دیدار از کنیسه رم گفت با وجود مشکلات، یک جو احترام و تعامل بر روابط کاتولیک ها و یهودیان حاکم است.

پاپ بندیکت در ماه گذشته مقدمات قدیس نامیدن پاپ ژان پل دوم و پاپ پایوس دوازدهم، دو تن پاپ های پیشین را فراهم آورد.

وی با صدور فرمان های جداگانه، از دلاوری ها و شجاعت های این دو تن ستایش کرد.

با این فرمان، تنها دو مرحله دیگر برای به رسمیت شناخته شدن آنان به عنوان قدیس باقی می ماند.

مرحله بعدی در روند اعطای لقب قدیس به ژان پل دوم و پایوس دوازدهم، تایید معجزه از سوی این دو نفر است.

مطالب مرتبط