شورش در زندان زنان عربستان

پرچم عربستان

زندانیان زن زندانی در مکه در عربستان گفته اند که هفته پیش به دلیل بدرفتاری و سوء استفاده زندانبانان و مقامات دست به شورش زدند.

این زنان در گفت و گو با روزنامه سعودی گازت گفتند که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، از غذا محروم شده و به سلول های انفرادی انداخته شده اند.

این زنان از مقامات سعودی خواستند تا به شکایات آنها رسیدگی شود.

این زنان در مرکزی به نام "مرکز بازپروری" نگهداری می شوند. در این مرکز دختران و زنان برای جرایمی چون قتل، آدم ربایی، خلوت کردن با یک مرد و نافرمانی از والدین زندانی هستند.

به دنبال انتشار اخبار شورش در زندان زنان، شاهزاده خالد الفیصل، امیر مکه دستور تشکیل کمیته ای برای تحقیق در مورد اتفاقات زندان زنان که جمعه پانزده ژانویه روی داد، صادر کرد.

روزنامه سعودی گازت در گزارشی در مورد اتفاقات زندان زنان گفته است که چهار نفر از زندانیان زن در درگیری های جمعه شب مجروح شده اند.

به نوشته این روزنامه با دخالت 65 نیروی امنیتی از جمله پانزده مامور زن، آرامش به زندان بازگردانده شده است.

شورش در این زندان پس از آن شروع شد که وزارت روابط اجتماعی، درخواست زندانیان برای تغییر مدیر زندان و برخی کارکنان آن را را رد کرد.

در این شورش، برخی زندانیان زن پرونده های خود را از بین بردند.

مرکز ملی حقوق بشر عربستان برای تحقیق در این مورد، نماینده ای به زندان فوق ارسال کرده است.

سازمان های حقوق بشری تا کنون بارها نسبت به سوء رفتار با زنان در عربستان هشدار داده اند.

مطالب مرتبط