تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات پارلمانی در تاجیکستان

Image caption بر اساس فهرستهای حزبی اسامی 73 نامزد به انتخابات پارلمانی ثبت نام شده اند.

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان فهرست حزبی نامزدهای انتخابات پارلمانی را تأیید کرده است.

به گفته محب‌الله داداجانف، رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، این نهاد در جلسه اخیر خود فهرستهای حزبی نامزدها برای شرکت در انتخابات پارلمانی را تأیید کرده است.

به گفته آقای داداجانف، در جریان بازرسی اسناد ضروری برای ثبت این فهرستها مشکلی ایجاد نشده است و کلّیه نامزدهای پیشنهادی ثبت نام شده‌اند.

این مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات در رابطه با تفاوت در تعداد نامزدها از طریق فهرستهای حزبی گفت، که این امر تنها به خود حزبها مربوط است.

به گفته وی، در فهرستهای نهایی که حزبها پیشنهاد کردند، تعداد کمتری از آنچه پیشتر این حزبها اعلام کرده بودند به کمیسیون معرّفی شده‌اند، اما همه آنها ثبت نام شده‌اند.

آقای داداجانف افزود: “درست است که در جریان برگزاری انجمنهای قبل از انتخاباتی، حزبهای سیاسی تصمیم گرفته بودند که نامزدهای بیشتری را از طریق فهرستهای حزبی معرّفی می‌کنند، ولی در نهایت آنها تعداد کمتری از اعضای خود را معرفی و اعلام کردند.”

طبق اطّلاع وی برا اساس فهرست حزبی، 22 نامزد از حزب حاکم خلق دموکرات، 20 نفر از حزب نهضت اسلامی، 9 نفر از حزب کمونیست، دو نفر از جناح رسمی حزب دموکرات، شش نفر از حزب کشاورزی، چهار نفر از حزب اصلاحات اقتصادی، سه نفر از جناح رسمی حزب سوسیالیست و هفت نفر از حزب سوسیال دموکرات در انتخابات شرکت خواهند کرد.

Image caption به گفته آقای داداجاناف، صلاحیت کلّیه نامزدها بر اساس فهرستهای حزبی تأیید شده است.

به این ترتیب، از طریق فهرست احزاب در انتخابات تنها اسامی 73 نفر تأیید شده است. این در حالیست که در آغاز کارزار انتخاباتی انتظار می‌رفت احزاب سیاسی اسامی 127 نفر اعضای خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات معرّفی کنند.

بر اساس این آمارها، فهرست نامزدهای پیشنهادی بیشتر احزاب سیاسی کاهش یافته است، اما حزب حاکم خلق دموکرات و همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فهرست معمول خود را حفظ کرده اند.

مشکل اصلی در این زمینه نپرداختن گرو پولی (تضمین مالی) به کمیسیون انتخاباتی عنوان شده است.

طبق قانون انتخابات پارلمانی نامزدها مبلغی را به عنوان تضمین به کمسیون انتخاباتی می پردازند. مبلغ گرو پولی در انتخابات ماه فوریه حدود هفت هزار سامانی (حدود 1500 دلار) مقرّر شده است. پس از انتخابات، نفراتی که در انتخابات پیروز ‌می‌شوند، مبلغ گروپولی به آنها بازگردانده می‌شود، ولی در صورت باختن، مبلغ آنها به بودجه دولت خواهد رفت.

رحمت‌الله زایرف، رهبر حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان، در صحبت با بی بی سی گفت که در انجمن قبل از انتخابات این حزب تصمیم شده بود، که این حزب از طریق فهرست 13 نامزد خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات معرّفی کند.

ولی در نهایت ریاست حزب تصمیم گرفته است که تنها هفت نامزد خود را به فهرست شامل کند.

وی افزود: “برخی از این نامزدها که می‌بایست هم در حوزه‌های انفرادی و هم در فهرست حزبی شامل شوند، تصمیم گرفتند که تنها در حوزه‌های انفرادی نامزد شوند، زیرا برای شرکت در فهرست حزبی مبلغ اضافی (تضمین مالی) در اختیار ندارند. به این دلیل تعداد نامزدها از طریق فهرست حزبی کاهش داده شد.”

به گفته آقای زایرف برخی از نامزدها حتّی برای شرکت تنها از طریق فهرست حزبی نیز نتوانسته‌اند مبلغ گرو پولی را فراهم کنند و اسامی آنها نیز از فهرست خارج شده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران، هفت هزار سامانی برای بسیاری از مردم مبلغ زیادیست و از دست دادن آن به منظور شرکت در انتخابات بر وضع اقتصادی آنها لطمه جدّی وارد می‌سازد.

احزاب مخالف تاجیکستان از چند سال پیش به این سو برای لغو مقرّرات در باره پرداخت گرو پولی و یا کاهش این مبلغ تلاشهایی انجام داده‌اند، ولی پارلمان پیشنهادها برای اصلاح قانون انتخابات پارلمانی را نپذیرفته است.

اکنون، به گفته محب‌الله داداجانف، رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، روند تأیید نامزدهای انتخاباتی از حوزه‌های انفرادی ادامه ‌دارد و این امر تا 8 فوریه به پایان خواهد رسید.

طبق اطّلاع این منبع، در 41 حوزه انفرادی انتخابات پارلمانی 146 نامزد از جمله اعضای حزبها و نامزدهای مستقل پیشنهاد شده‌اند.

در تاجیکستان 63 وکیل پارلمان از دو راه انتخاب می‌شوند: 22 نفر از طریق فهرست حزبی و یا حوزه واحد سراسری و باقیمانده از طریق انتخابات در حوزه‌های به اصطلاح "یکمندتی" (انفرادی).

احزاب سیاسی با توجّه به میزان رأیی که به دست می‌آرند، متناسباً تعداد معیّنی از 22 کرسی پارلمانی را صاحب می‌شوند. ولی این میزان باید کمتر از پنج درصد رأی انتخاب کننده‌ها نباشد.

مطالب مرتبط