احتمال آزادی رهبر طرفداران دموکراسی برمه

آنگ سان سوچی
Image caption رهبر طرفداران دموکراسی برمه، بیشتر بیست سال گذشته را در زندان یا حصر خانگی گذرانده است

بنا بر گزارش های رسیده از برمه، دولت نظامی برمه ممکن است تا قبل از پایان سال جاری میلادی آنگ سان سوچی، رهبر طرفداران دموکراسی برمه را آزاد کند.

مونگ آوو، وزیر کشور برمه در یک جلسه مقامات محلی گفت آنگ سان سوچی در ماه نوامبر آینده آزاد خواهد شد.

این تاریخی است که حصر خانگی کنونی وی پایان خواهد یافت.

در ماه اوت سال گذشته به دلیل این که یک مرد آمریکایی خود را با شنا به خانه سان سوچی رسانده و با او صحبت کرده بود، حصر خانگی سان سوچی برای 18 ماه تمدید شد.

مقامات برمه تا کنون چندین بار به طور غیر مستقیم به احتمال آزادی سان سوچی اشاره کرده اند ولی در ماه های اخیر این اولین بار است که تاریخی برای این آزادی تعیین شده است.

وکیل مدافع وی به بی بی سی گفت او هم این شایعه را شنیده است ولی نمی تواند آن را تایید کند.

وزیر کشور برمه همچنین گفته است که معاون حزب سیاسی آنگ سان سوچی ( لیگ ملی برای دموکراسی) نیز در ماه فوریه امسال آزاد خواهد شد.

وی که 82 سال دارد بیش از ده سال است که در حصر خانگی به سر می برد.

ریچل هاروی، خبرنگار بی بی سی در جنوب شرق آسیا می گوید چنانچه خانم سان سوچی آزاد شود می تواند نقش مهمی در اتخاذ تصمیم در باره شرکت لیگ ملی برای دموکراسی، در انتخابات عمومی آینده برمه داشته باشد.

هنوز تاریخ برگزاری انتخابات تعیین نشده است و قطعی نیست که آزادی آنگ سان سوچی قبل از انتخابات صورت خواهد گرفت.

خبرنگار بی بی سی می افزاید چنانچه وی در ماه نوامبر آینده آزاد شود، این سئوال مطرح است که آیا آزادی وی به شرط عدم فعالیت سیاسی خواهد بود یا نه.

در انتخابات سال 1990، حزب آنگ سان سوچی برنده شد ولی رهبران نظامی برمه نتایج انتخابات را نادیده گرفتند.

مطالب مرتبط