جریمه زنا برای مرد و زن مالزیایی: چهار بوفالو و یک خوک

بوفالوی آفریقایی
Image caption چهار بوفالو و یک خوک به ارزش 1900 دلار جریمه این دو است

دادگاهی در مالزی پس از مجرم شناختن یک زن و مرد به اتهام روابط نامشروع خارج از پیوند زناشویی، آنها را به پرداخت چهار بوفالو و یک خوک مجازات کرده است.

به گزارش روزنامه محلی "استار"، این دو نفر پس از شکایت همسر مرد، توسط دادگاه بومی در پنامپانگ واقع در جزیره بورنئو محکوم شدند.

زن شاکی گفت که همسرش را در خانه دوم او درحالی که لباس زیر به تن داشت همراه یک همکار زن به دام انداخته است.

دادگاه ایالت صباح، ادعای آن دو را دایر بر اینکه فقط "دوستانی صمیمی" هستند رد کرد.

به گزارش "استار" قاضی ویلیام سمپیل با محکوم کردن این دو تحت قوانین متکی بر رسوم محلی، گفت که شواهد قوی از رابطه جنسی این دو نفر وجود دارد.

به آنها دستور داده شده است که با این احشام - چهار بوفالو و یک خوک به ارزش 6500 رینگیت (1900 دلار) - به جوامع خود غرامت بدهند.

بنابه گزارش ها آنها همچنین هر یک به پرداخت هزار رینگیت مجازات شدند.

مطالب مرتبط