انتشار گزارشی گزنده در باره هزینه سازی سیاستمداران در بریتانیا

Image caption گزارش سر توماس گزنده بوده است

در بریتانیا روز پنجشنبه (4 فوریه)، گزارشی جدید و گزنده درباره هزینه سازی های نمایندگان پارلمان این کشور منتشر شد.

هزینه سازی شمار زیادی از نمایندگان پارلمان بریتانیا سال گذشته صحنه سیاسی این کشور را تکان داد.

بنا به این گزارش از نیمی از آنها خواسته شده است پول هایی را که بابت خرج های شخصی خود از حساب دولت گرفته اند، پس بدهند.

این گزارش که توسط "سر توماس لگ"، حسابرس مستقل تنظیم شده است، بر اساس قبض هایی بوده که نمایندگان پارلمان در بین سال های 2004 تا 2008 بابت خرج های شخصی خود از خزانه دولتی گرفته اند.

سر توماس از سیصد و نود نماینده پارلمان خواسته است هزینه هایی را که باید از جیب خودشان پرداخت می کرده اند اما از صندوق دولت گرفته اند، بازپرداخت کنند. کل بازپرداخت ها به بیش از دو میلیون دلار می رسد.

گزارش سر توماس، یکی از کارمندان سابق دولت بریتانیا، از عدم شفافیت و فرهنگ تمکین و ملاحظه که باعث شده است نمایندگان پارلمان بتوانند این پول ها را بگیرند، انتقاد کرده است.

سر توماس در گزارش خود آورده است که نظام پرداخت هزینه ها در پارلمان بریتانیا "عمیقا ایراد" دارد و مقام ها نباید پرداخت این قبوض را تائید می کرده اند.

نائومی گریملی، گزارشگر بی بی سی می گوید پس از افشاگری تابستان سال گذشته در باره هزینه سازی نمایندگان پارلمان، مردم بریتانیا متوجه شدند که بخشی از هزینه زندگی های مرفه نمایندگان از جیب آنها پرداخت می شده است.

مالیات دهندگان بریتانیا در واقع خرج خدمه خانگی، باغبانی و حتی در یک مورد لانه تزئینی پرندگان که در منزل یکی از نمایندگان کار گذاشته شده است را پرداخت کرده اند.

برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا موفق شده اند پولی را که بابت هزینه های خود گرفته اند، پس ندهند و بسیاری هم در مورد نحوه انجام بازنگری این پرونده های مالی شاکی بوده اند.

افشای هزینه سازی های سیاستمداران همچنان باعث خشم مردم بریتانیاست و این در حالی است که قرار است سال آینده در این کشورانتخابات برگزار شود.