قاتل رابین خواستار پایان حبس انفرادی است

ییگال امیر
Image caption امیر می گوید خطری برای کسی محسوب نمی شود

قاتل اسحاق رابین نخست وزیر پیشین اسرائیل مقام های این کشور را متهم کرده به دلیل انتقام جویی او را در سلول انفرادی نگهداشته اند.

ییگال امیر که در نوامبر ۱۹۹۵ رابین را به ضرب گلوله کشت گفته است در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته است.

امیر در جریان دادگاهی که برای بررسی ادامه حبس انفرادی او تشکیل شد با خبرنگاران صحبت می کرد.

او در سال ۱۹۹۶ به دلیل کشتن رابین در جریان تظاهرات طرفداران صلح به حبس ابد محکوم شد و تاکنون در انفرادی بوده است.

اظهارات امیر در وبسایت واینت منتشر شد.

او گفته است درخواست دولت برای تمدید حبس انفرادی "تصمیمی کینه جویانه" است.

امیر گفت اگر هدف تنبیه است دادگاه باید به این درخواست پاسخ منفی بدهد.

وی اظهار داشت تهدیدی امنیتی محسوب نمی شود و نه فقط "هرگز" با زندانیان درگیری نداشته بلکه بر عکس با همه از جمله زندانیان امنیتی عرب روابط خوبی داشته است.

به گزارش واینت امیر که اکنون ۳۹ سال دارد بیش از هر زندانی دیگری در حبس انفرادی بوده است.

او چهره اختلاف برانگیزی است و با مصاحبه های نادر خود جنجال زیادی در گذشته به راه انداخته است.

طرح پخش تنها مصاحبه او در سال ۲۰۰۸ بدنبال انتقادات زیادی که براه افتاد لغو شد.

امیر با وجود حبس انفرادی در سال ۲۰۰۴ ازدواج کرد و سه سال بعد صاحب فرزندی شد.

او که یک یهودی ناسیونالیست افراطی است در اعتراض به معاهده صلح رابین با یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان او را کشت.

مطالب مرتبط