تقاضای استیناف دولت بریتانیا شکست خورد

Image caption دعوای قضایی بنیام محمد طولانی مدت بوده است

دولت بریتانیا طبق دستور دادگاه استیناف این کشور روز چهارشنبه (10 فوریه)، گزارش های محرمانه ای را منتشر کرده است که جزئیات نحوه رفتار با بنیام محمد را توضیح می دهد.

این گزارش ها از آمریکا برای دولت بریتانیا ارسال شده است.

بنیام محمد، از زندانیان سابق بازداشتگاه گوانتانامو، ادعا کرده است زمانی که در بازداشت ماموران آمریکایی بوده ، شکنجه شده است.

دولت بریتانیا پیشتر گفته بود انتشار این مدارک به همکاری سازمان های اطلاعاتی این کشور با آمریکا خدشه وارد می کند اما دادگاه استیناف استدلال دولت بریتانیا را نپذیرفته و گفته است بخش عمده ای از این مدارک در آمریکا علنی شده است و در دسترس مردم آن کشور قرار دارد.

گزارش های منتشر شده، نشان می دهد روش بازجویی از بنیام محمد، که یک تبعه اتیوپی تبار ساکن بریتانیاست، از جمله روش های بحث برانگیز بوده است.

اما دولت بریتانیا دست داشتن در شکنجه را انکار کرده است.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت قضاوت دادگاه استیناف نشان می دهد قانون با تمام قدرتش در اختیار همه شهروندان این کشور است اما نظر دادگاه در عین حال از مصون بودن منافع عمومی نیز پشتیبانی کرده است.

"رفتار بی رحمانه "

بنیام محمد می گوید مقام های بریتانیا از شکنجه او توسط ماموران آمریکا در طی هفت سال حبسش مطلع بوده اند.

قضات دادگاه استیناف گفته اند پاراگراف هایی از گزارش دوران حبس بنیام محمد که در آنها رفتار با وی "بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز" توصیف شده، باید منتشر شود.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که حکم دادگاه "به این معنی نیست که نظام اطلاعاتی این کشور معیوب است."

سخنگوی نخست وزیر بریتانیا در باره حکم دادگاه استیناف گفت دولت خیلی قاطع با شکنجه مخالف است.

جزئیات کلیدی این پرونده در هفت پاراگراف از خلاصه گزارشی دیده می شود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در مورد بنیام محمد در سال 2002 در اختیار مقام های اطلاعاتی بریتانیا قرار داده است.

این پارگراف ها اکنون در سایت وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده است.

آقای میلیبند در بیانیه ای خطاب به پارلمان این کشور گفت او حکم دادگاه را می پذیرد اما مخالفت دولت با انتشار این مدارک هرگز به طور ویژه در باره این هفت پاراگراف نبوده است.

او گفت: "ما برای احقاق نظر خود جنگیدیم و از دادگاه استیناف خواستیم در این باره نظر دهد تا از اصلی دفاع کنیم که باور داریم برای امنیت کشورمان بنیادی است - اصلی که می گوید اطلاعاتی که اشتراک گذاشته شده است باید از سوی ما محافظت شود."

آقای میلیبند در ادامه افزوده است: "هیچ کس از باخت خوشش نمی آید اما قدرت قضاوت دادگاه در حدی است که این اصل را قاطعانه به رسمیت می شناسد."

بنیام محمد در سال 2002 که اطلاعات به بریتانیا منتقل شد، با موافقت آمریکایی در اختیار بازجویان پاکستانی قرار داشت. آمریکایی ظن داشتند که بنیام محمد از شبکه القاعده در افغانستان سلاح و مواد منفجره دریافت کرده بود.

آقای محمد، 31 ساله که در سال 1994 پناهنده بریتانیا شد، بر سر اشکالی در ویزایش در سال 2002 در پاکستان بازداشت و به آمریکایی تحویل داده شد. او به طور مخفیانه به مراکش منتقل شده بود.

او می گوید در مراکش بازجویان شکنجه اش کرده اند.

آقای محمد در سال 2004 به بازداشتگاه آمریکا در گوانتانامو منتقل و در فوریه سال 2009 آزاد شد و بریتانیا بازگشت.

مطالب مرتبط