پسر رئیس جمهور تاجیکستان نامزد نمایندگی مجلس محلی پایتخت شد

Image caption رستم امامعلی بیشتر به حیث بازیگر فوتبال شهرت داشت

رستم امامعلی، فرزند رئیس جمهور تاجیکستان، به عنوان نامزد به عضویت مجلس محلی شهر دوشنبه پیشنهاد و ثبت نام شده است.

در اواخر سال گذشته پسر رئیس جمهوری تاجیکستان عضو ریاست حزب حاکم حلق دموکرات انتخاب شده بو، که رهبری آن را امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان بر عهده دارد.

همچنین، در سال گذشته رستم امامعلی به سمت معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان انتخاب شد، که این سازمان از حق پیشنهاد نامزد به سمت ریاست جمهوری تاجیکستان نیز برخوردار است.

او 23 سال دارد و اطالع محدودی در باره او در رسانه های کشور پخش شده است.

جمعه بای سنگینف، رئیس فراکسیون حزب حلق دموکرات در پارلمان فعلی تاجیکستان، روز پنج‌شنبه‌11 فوریه در صحبت با بی بی سی این خبر را تأیید کرد و گفت، که رستم امامعلی در حوزه شماره 23 پایتخت به عنوان نامزد به مجلس شهر دوشنبه پیشنهاد شده است.

به اعتقاد آقای سنگینف، هر شهروند تاجیکستان، که به سن 18 می‌رسد، از حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن برخوردار است و پیشنهاد نامزدی رستم امامعلی به وکیلی در مجلس شهر دوشنبه یک امر معمولی محسوب می‌شود.

وی افزود: “اصلا این تصمیم رستم امامعلی به عنوان یک جوان برای وارد شدن به صحنه سیاست خود یک نوع جسارت است.”

به گفته جمعه بای سنگینف، هرچند رستم امامعلی جوان است، ولی در جامعه تاجیکستان وی چهره شناخته شده محسوب می‌شود و پیشنهاد نامزدی وی بازگوی منافع حزب حاکم خلق دموکرات این کشور می‌باشد.

آقای سنگینف افزود: “رستم امامعلی به حیث فرزند رهبر ملّت می‌تواند در رشد کشور سهم ارزنده‌ای داشته باشد.”

آقای سنگینف مطمئن است، که انتخابکنندگان به او رأی خواهند داد، زیرا درک می‌کنند، که “رستم امامعلی می‌تواند به حلّ مسائل ساکنان این حوزه انتخاباتی اقدام کند.”

این در حالیست، که روز چهارشنبه 10 فوریه در ملاقات مسئولان حزب خلق دموکرات با انتخابکنندگان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اعلام شد، که رستم امامعلی فعلاً در مأموریت یا سفر خدمتی قرار دارد و به این دلیل نتوانسته است در این ملاقات شرکت کند.

قرار است انتخابات وکیلان مجلس شهر دوشنبه همزمان با انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه برگزار شود. به مجلس شهر دوشنبه به گونه مجالس ولایتها 60 وکیل انتخاب می‌شوند.

ضمناً، رستم امامعلی از یک سال پیش به این سو در سمت رئیس بخش صاحبکاری در کمیت سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان ایفای وظیفه می‌کند.

طبق اطّلاع منابع مختلف، رستم امامعلی فارغ‌التحصیل دانشگاه ملّی تاجیکستان است، ولی گفته می‌شود، که در خارج نیز تحصیل کرده است.

در گذشته رستم امامعلی به حیث مبتکر و بازیگر تیم فوتبال “استقلال” معروف بود. این تیم فعلاً یکی از تیمهای پُرطرفدار فوتبال در تاجیکستان محسوب می‌شود.

ولی رستم امامعلی تنها فرزند پرزیدنت رحمان نیست، که وارد صحنةه سیاست در تاجیکستان شده است.

در سال گذشته آزاده رحماناوا، دختر رئیس جمهور، نیز به سمت معاوین وزیر خارجه تاجیکستان منسوب شد. در دو سال اخیر خانم رحماناوا مسئولیت بخش کنسولگری این وزارتخانه را بر عهده داشت.