مبارزات انتخاباتی در سودان آغاز شد

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان
Image caption عمر البشیر، رئیس جمهور سودان

مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سودان که آوریل امسال برگزار می شود، از امروز شنبه سیزده فوریه آغاز شده است.

این اولین انتخابات در سودان پس از سال 1986 به شمار می رود.

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان که بیست سال است در راس قدرت قرار دارد، به همراه یازده نفر دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند.

خبرنگار بی بی سی در سودان می گوید که آقای عمر البشیر برای پیروزی شانس بیشتری دارد.

خبرنگار بی بی سی می افزاید پیروزی آقای البشیر در این انتخابات به بهبود مشروعیت ریاست جمهوری او که در دادگاه بین المللی جزائی محکوم شده، کمک فراوانی می کند.

دادگاه بین المللی جزائی سال پیش برای عمر البشیر، رئیس جمهور سودان به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی، حکم بازداشت صادر کرد.

رای دهندگان همچنین نمایندگان مجلس سودان جنوبی و رئیس جمهور آن را انتخاب خواهند کرد.

سازمان ملل می گوید این انتخابات، یکی از پیچیده ترین انتخابات به شمار می رود.

انتخابات ماه آوریل نتیجه قرارداد صلحی است که پنج سال پیش به امضا رسید که طبق آن به جنگ داخلی میان بخش های جنوبی و شمالی این کشور پایان داده شد.

شمال سودان عمدتا مسلمان نشین است و مسیحیان در جنوب مستقر هستند. جنگ داخلی میان شمال و جنوب سودان پس از دو دهه در سال 2005 پایان یافت و دولت وحدت در این کشور شکل گرفت.

مطالب مرتبط