'هیئت های منصفه پرونده های جنایی را درست درک نمی کنند'

بنا به تحقیقی جدید که به سفارش وزارت دادگستری بریتانیا انجام شده است دو سوم از هیئت های منصفه تصمیم گیرنده در محاکمه های جنایی این کشور، در حالی نظر نهایی خود را اعلام می کنند که راهنمایی های حقوقی قاضی دادگاه را کاملا درک نکرده اند.

محققان طی دو سال مطالعه در این زمینه، شصت و هشت هزار تصمیم گیری در مورد پرونده های جنایی را که توسط هیئت های منصفه در انگلستان و ولز اتخاذ شده است، بررسی کرده اند.

آنها متوجه شدند که در حالی که اعضای هیئت های منصفه در کل تلاش داشته اند تصمیمی عادلانه بگیرند، لازم است به آنها در تصمیم گیری کمک شود تا عدالت به درستی اجرا شود.

محققان نه تنها در مورد درک کامل اعضای هیئت منصفه از پرونده های جنایی ابراز تردید کرده اند بلکه گفته اند اغلب آنها مسائل حقوقی کلیدی پرونده ها را که قاضی دادگاه به طور شفاهی و به طور خلاصه در پایان رسیدگی ها اعلام می کند، کاملا به یاد نمی آورند.

بنا به توصیه محققان، قضات باید خلاصه ای کتبی منتشر کنند تا هیئت های منصفه هنگام شور درک بهتری از پرونده های جنایی داشته باشند.

پرفسور شریل توماس، نگارنده نتیجه این تحقیق گفت: "دادگستری بریتانیا در حال بررسی جدی این موضوع است که دستورالعمل ها و راهنمایی های کتبی تا چه میزان باید در اغلب پرونده های جنایی مورد استفاده قرار بگیرد."

محققان همچنین متوجه شده اند که شمار کمتری از اعضای هیئت منصفه به هشدارهایی که به آنها در باره تحقیق در باره پرونده های جنایی در اینترنت داده شده است، اهمیت داده اند.

خانم توماس گفت همواره یک یا دو عضو هیئت منصفه در پرونده های مهم جنایی را می توان دید که قادر نیستند در تصمیم گیری خود از آنچه در پوشش های خبری شنیده اندف چشم بپوشند.

او افزود به همین دلیل توصیه می شود دستورالعملی تهیه شود تا اعضای هیئت منصفه در این زمینه مسئولانه رفتار کنند.