آوازخوان تاجیک به دو سال زندان محکوم شد

Image caption فرزانه خورشید به دو سال زندان محکوم شد

دادگاهی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرزانة خورشید، آوازخوان جوان را به دو سال زندان محکوم کرد.

وی طبق مادّة 36 قانون کیفری یا جزای تاجیکستان به همدستی یا شریکی در جنایت یا کمک به فرار فرّخ روزییف، مجرم شناخته شد. آقای روزی یف دوست پسراین آوازخوان معرّفی شده است.

دادستانی قبلاً از دادگاه خواسته بود، که خانم خورشید را برای مدت دو و نیم سال روانة زندان کند. امّا دادگاه می گوید با توجّه به نکات مختلف قانون او را به دو سال زندان محکوم کرده است.

با این حال، پیوندان و وکلای مدافع خانم خورشید می‌توانند در مهلت ده روز درخواست استیناف یا بازنگری در حکم این دادگاه را کنند.

دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی پروندة جنایی فرزانة خورشید را روز 9 فوریه آغاز کرده بود.

فرزانة خورشید، آوازخوان جوان، دختر ثریا قاسموا سرایندة شناخته و خواهر شبنم ثریا، آوازخوان دیگر تاجیک است، که طرفداران زیادی در میان شنوندگان فارسی‌زبان دارد.

Image caption قاضی دادگاه درخواست گروهی از آوازخوانان تاجیک را در باره تبرئه فرزانة خورشید رد کرده است

کارمندان انتظامی تاجیکستان فرّخ روزییف را، که دوست پسر فرزانه خوانده می‌شود، به قلّابی متّهم کرده‌اند.

اعلام حکم قاضی علیه خانم خورشید با گریة ثریا قاسم‌اوه، مادر فرزانه و فریاد شبنم ثریا، خواهرش، در بارة غیرمنصفانه بودن حکم دادگاه همراه بود.

در بیرون دادگاه ناحیه سینا و اطراف آن از صبح تا زمان صدور حکم دادگاه آوازخوانها صدرالدّین نجم‌الدین، بهرام غفوری، سوهراب سفرزاد، ذکر‌الله حکیماو، هنرمندان گروه "نیس" و چند آوازخوان جوان دیگر و دهها نفر از طرفداران فرزانة خورشید و خانوادة او تجمّع کرده بودند.

قاضی دادگاه درخواست گروهی از آوازخوانان تاجیک را در بارة تبرئه فرزانة خورشید رد کرده است. ضمناً، محکومیت این آوازخوان از موارد نادر محکومیّت آوازخوانها و هنرمندان در تاجیکستان است.

Image caption در بیرون دادگاه ناحیه سینا و اطراف آن دهها نفر از طرفداران فرزانه خورشید و خانواده او تجمّوع کرده بودند

ثریا قاسم‌اوه، مادر خانم خورشید و آوازخوان معروف، در روز آغاز محاکمه دادگاهی به خبرنگاران گفته بود، که دخترش گنهکار نیست، بلکه فریب خورده است.

پیوندان فرزانة خورشید می‌گویند که وی قصد گریزاندن دوست پسرش را نداشته و تنها او را در بیرون دادگاه دیده است و فرّخ روزییف به او گفته است، که از محاکمه آزاد شده است. آنها یکجا سوار ماشینی شده و به طرف درة ورزاب، منطقه تفرج و فراغت حرکت کرده‌اند و روزی بعد در آن جا دستگیر شده‌اند.

آقای روزییف تابستان گذشته به اتّهام کلاهبرداری بازداشت شده بود. امّا یک ماه پیش در جریان یکی از جلسات دادگاه، وی از تالار بیرون شده و به همراهی خانم خورشید فرار کرده است.

ضمناً، دادگاه فرّخ روزییف را به ده سال زندان به اضافة مصادرة اموالش محکوم کرده است. دادگاه او را در کلاهبرداری مجرم شناخته است.

دادگاه ناحیه سینا همچنین شمس‌الدّین غفوراف، یک مسئول دادگاه و حکمت‌الله قرباناو، یک کارمند پلیس را، که آنها نیز در همدستی در فرار آقای روزییف از تالار دادگاه مجرم شناخته شده‌اند، برای دو سال روانة زندان کرده است.