رئیس پلیس ملی الجزایر کشته شد

Image caption گفته می شود آقای تونسی هدف تیراندازی همکاری قرار گرفته که دچار جنونی آنی شده بود

مقام های الجزایر می گویند که رئیس پلیس ملی این کشور کشته شده است.

آنها روز پنجشنبه (۶ اسفند، ۲۵ فوریه)، گفتند سرهنگ علی تونسی در دفتر کارش در مرکز فرماندهی پلیس الجزایر به ضرب گلوله کشته شده است.

وزارت کشور الجزایر گفت به یکی از همکاران آقای تونسی در نیروهای امنیتی الجزایر جنون آنی دست داده و او در این وضعیت روحی به سرهنگ تونسی تیراندازی کرده است.

بنا به گفته وزارت کشور الجزایر، فرد مهاجم بعد از تیراندازی به رئیس پلیس ملی این کشور لوله تفنگ را به سمت خود گرفته و آتش کرده است.

گفته می شود که او به شدت مجروح شده و حالش وخیم است.

فرد مهاجم در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

بنا به یکی از گزارش های منتشر شده در رسانه های الجزایر فرد مذکور قرار بوده تنبیه اداری شود اما این موضوع تائید نشده است.

جزئیات بیشتر از این حادثه هنوز روشن نشده است.