نارضایتی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان از گزارش ناظران

Image caption انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 28 فوریه برگزار شود

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا را در مورد فعالیّت این نهاد “ناسنجیده” خوانده است.

در بیانیه این نهاد، که روز پنج‌شنبه‌25 فوریه منتشر شد، آمده است: “این گزارش نه تنها انتخابکنندگان تاجیکستان، بلکه جامعه جهانی را به اشتباه می‌‌اندازد”.

ضمناً، در گزارش هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در هفته جاری تأکید شده بود، که شمار شکایات رسمی، که به کمیسیون مرکزی انتخابات یا دادگاهها در رابطه با مبارزات انتخاباتی وارد شده است، در مقایسه‌با تخلفاتی، که گفته می‌شود در این زمینه صورت گرفته است، بمراتیب اندک است.

ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دلیل این امر را به بی‌اعتمادی احزاب و نامزدهای مستقل به کمیسیون مرکزی انتخابات و دادگاهها در تاجیکستان مربوط دانسته‌اند.

همچنین، این گروه از برگزار نشدن هیچ گونه جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی از 19 ژانویه بداین سو ابراز نگرانی کرده است. به گفته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، این امر می‌تواند نشانگر نبود شفّافیت و مسئولیت‌شناسی کمیسیون باشد.

در بیانیه کمیسیون انتخابات این ادّعا رد شده و آمده است، که در روزهای 11 و 16 فوریه جلسات کمیسیون برگزار شده و شیکایات نامزدها، از جمله، واحدخان قاصدالدین و حکمت‌الله سیف‌الله زاده، نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بررسی شده بود.

همچنین، کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان ادّعای ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد “به طور شفّاف و دسته‌جمعی رسیدگی نشدن شیکایات نامزدها” را بی‌پایه خوانده است.

همزمان، این نهاد تأکید کرده است، که نکات دیگر گزارش هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا را مورد آموزش و بررسی قرار داده و به آن پاسخ خواهد گفت.

در همین حال، ارتیس پبریکس، رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، که بر جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان نظارت می‌کنند، روز پنج‌شنبه‌با رئیس جمهوری این کشور دیداری انجام داد.

آقای پبریکس پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: "ما همة شکایات در بارة تخلفات در جریان انتخابات را بررسی می‌کنیم. رئیس جمهور تاجیکستان نیز گفت، که دادستانی هر گونه شیکایات در مورد انتخابات را تحقیق خواهد کرد."

وی افزود: "مسلّم است که در هیچ کشوری دیموکراسی کامل وجود ندارد. ما بر جریان انتخاباتها در 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می‌کنیم. بعد از آن توصیه‌های خود را به این دولتها اراه می‌کنیم. در مورد تاجیکستان نیز همین کار را خواهیم کرد."

از سویی دیگر، به گفتة منابع ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت رحمان در دیدار با رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است، که کشورش به عنوان یک عضو این سازمان از شرکت ناظران بین المللی در انتخابات پارلمانی استقبال می‌کند.

آقای رحمان افزوده، که شرکت ناظران بین‌المللی "به آزاد و شفّاف و دموکراتیک گذشتن این معرکة مهمّ سیاسی (انتخابات) مساعدت می‌کند."

رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفته است: "حکومت تاجیکستان آماده است با هر نامزد و حزب سیاسی، که با ارادة مردم انتخاب می‌شود، همکاری سازنده داشته باشد."

دو هفته قبل، هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از قانون انتخابات این کشور انتقاد کرده و ابراز داشته بود، که این سند حقوقی ظرفیّت کافی برای جلوگیری از نواقص و کاستیها در جریان انتخابات را ندارد.

به اعتقاد این گروه، از جمله موجود نبودن سیستم واحد ثبت نام رأی‌دهندگان در تاجیکستان از افشای موارد رأیدهی چندباره یک نفر مانع می‌شود.

مطالب مرتبط