انتقاد سفارت آمریکا از انتخابات تاجیکستان

Image caption سفارت آمریکا از شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان

سفارت آمریکا در تاجیکستان گفته است که در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی این کشور تقلّب و تخلفات فراوانی به مشاهده رسیده است.

در بیانیه سفارت آمریکا در این باره آمده است که ناظران این سفارتخانه در مراکز رأی گیری موارد "رای دهی تحت فشار، موارد تقلّب و دادن رأی به جای اعضای دیگر خانواده " را مشاهده کرده‌اند.

همچنین، مداخله اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در جریان رأی دهی و حمایت آنها از منافع حزب حاکم خلق دموکرات از سوی این ناظران ثبت شده است.

افزون بر این، ناظران سفارت آمریکا به هنگام شمارش ‌آرا شاهد عدم تطابق برگه‌های رأی با تعداد رأی‌دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی شده‌اند، که این عدم تطابق در عمل می تواند به "نفع حزب خلق دموکرات" بوده باشد.

در بیانیه سفارت آمریکا تأکید شده است که احزاب مخالف در کارزار انتخاباتی امکانات محدود داشته و با حزب خلق دموکرات (حزب حاکم) که از جانب مسئولان نهادهای دولتی پشتیبانی می‌شد، در رقابت نابرابر قرار داشته‌اند.

طبق این بیانیه، اوراق تبلیغاتی و پلاکاتهای حزب خلق دموکرات با سرمایه دولت تهیه و پهن (پخش) شده‌اند.

سفارت آمریکا از نحوه پوشش کارزار انتخاباتی از سوی رسانه‌های دولتی، بخصوص شبکه‌های تلویزیون ملّی، انتقاد کرده است.

در بیانیه سفارت آمده است وقت صحبت نامزدها در تلویزیون محدود بوده و آنها امکان مطرح ساختن مشکلات ملّی و انتقاد از سیاستهای دولت را نداشته‌اند.

به اعتقاد سفارت آمریکا، به دادگاه کشیده شدن نشریه‌های مستقل "آژیا-پلاس" (Asia-Plus)، "آزادگان"، "فرژ"، "ملّت" و "پیکان" در ظرفیّت وسایل اخبار عمومی برای انعکاس مسائل سیاسی در آستانه انتخابات اثرات نامطلوبی گذاشته است.

پیشتر، هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاریهای اروپا نیز در بیانیه ای گفته بود که با وجود برخی پیشرفتها، برگزاری انتخابات پارلمانی و مجالس محلی تاجیکستان با موازین بین‌المللی سازگار نبود.

در این بیانیه آمده است که با وجود وعده‌های دولت تاجیکستان به برگزاری انتخابات دموکراتیک تر و شفّافتر، ناظران بین‌المللی تقریباً در یک چهارم مراکز رأی گیری تخلفات و نامنظمی را ثبت کرده‌اند.

این هیئت در گزارشش همچنین اجازه حضور نیافتن ناظران انتخاباتی احزاب سیاسیدر جریان شمارش آرا در حوزه‌ها را از جمله موارد نقض مقرّرات قانون خواند.

مطالب مرتبط