کمک مالی برای گرسنگان اتیوپی صرف خرید سلاح شد

Image caption جبره الدین آریا (چپ) و ماکس پبردی از سازمان خیریه کریستین اید در زمان قحطی در اتیوپی

بی بی سی مدارکی را به دست آورده است که نشان می دهد میلیون ها دلاری که کشورهای غربی در اواسط دهه 1980 برای کمک به قحطی زدگان اتیوپی جمع آوری کرده بودند، صرف خرید سلاح توسط شورشیان این کشور شده است.

خبر وضعیت اسفبار هفت میلیون قحطی زده اتیوپی و تصاویری که از این منطقه به نقاط مختلف جهان ارسال شد، بسیاری را بهت زده و مصمم کرد تا در تلاش های بین المللی برای امداد رسانی مشارکت کنند.

باب گلداف، هنرمند بریتانیایی با سازماندهی کنسرت های بزرگ موسیقی، از جمله در لندن و نیویورک، هدایت تلاش های بزرگ بین المللی را در دست گرفت و نهایتا میلیون ها دلار جمع آوری شد؛ تا آن زمان سابقه نداشت چنین رقم بزرگی برای اهدا به نیازمندان جمع آوری شود.

اما سازمان های امدادی برای دسترسی به قحطی زدگان استان های شمالی "تیگری" و "اریتره" مجبور بودند با جنبش های شورشی همکاری کنند.

آرگاوی برهه، یکی از رهبران سابق ارتش شورشیان اتیوپی گفته است فقط پنج درصد از پول های جمع شده برای گرسنگان این کشور صرف شده بود.

همچنین بنا به ارزیابی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در آن زمان انجام داد، تقریبا برای این نهاد شکی وجود ندارد که کمک های مالی جمع آوری شده، برای منظورهای نظامی هزینه شده است.

یکی از دیپلمات های ارشد آمریکا که در آن زمان در اتیوپی بوده است به بی بی سی گفت از نتیجه گیری سیا حمایت می کند.

جنبش های شورشی

شورشیان سابق به بی بی سی گفته اند در جلسات امدادگران شرکت و وانمود می کرده اند بازرگان هستند تا به آنها نیز سهمی از کمک های مالی داده شود.

بنا به تخمین یکی از رهبران شورشیان سابق، 95 میلیون دلار از کمک های مالی دولت های غربی و همچنین سازمان های خیریه صرف نبردهای شورشیان شده است.

در اواسط دهه 1980 دولت وقت اتیوپی با شورشیان در استان های اریتره و تیگری در جنگ بود.

بخش بزرگی از مناطق غیرشهری، خارج از کنترل دولت بود به همین دلیل سازمان های امدادی از سودان در همسایگی اتیوپی مواد امدادی را به این کشور منتقل می کردند.

بخشی از امداد به شکل مواد خوراکی بوده است و بخشی هم وجه نقدی که برای خرید محصولات زراعی مازاد مصرف شده است.

ماکس پبردی، یکی از امدادگران سازمان خیریه کریستین اید می گوید به باور او همه کمک های مالی جمع آوری شده صرف کمک به قحطی زدگان شده است. او می گوید خودش پانصد هزار دلار غلات از یکی از بازرگانان اتیوپی خریداری کرده بود.

او گفت: "بیست و پنج سال از آن زمان می گذرد و این اولین بار است که کسی ادعا کرده پول ها صرف سلاح شده است."

اما بازرگانی که طرف معامله آقای پبردی بوده است، می گوید او در آن زمان یکی از اعضای ارشد "جبهه آزادیبخش خلق تیگری" بوده است.

جبره الدین آریا می گوید: "لباس هایی به تن داشتم که من را شبیه بازرگانان مسلمان می کرد. این کلک را زدیم تا سازمان خیریه غیر دولتی کریستین اید گول بخورد. زیر گونی هایی که قرار بود پر از غلات باشد، پر از شن و ماسه بود."

او می گوید پول های امدادی را که دریافت کرده بود به رهبران "جبهه خلق آزادیبخش تیگری"، از جمله ملس زناوی، تحویل داده است.

آقای زناوی در سال 1991 نخست وزیر اتیوپی شد.

آقای زناوی که هنوز هم نخست وزیر اتیوپی است حاضر نشد در باره این اتهامات اظهار نظر کند.

مطالب مرتبط