بیمه اجباری برای سگ های بریتانیا

سگ
Image caption عده ای نگاه داشتن سگ خطرناک را نوعی تشخص می دانند

دولت بریتانیا طرحی را اعلام کرده است که بر اساس آن کسانی که سگ نگاه می دارند باید بیمه ای داشته باشند که در صورت خطر حمله سگشان به دیگران، شرکت بیمه هزینه معالجه شخصی را که در اثر حمله سگ مجروح شده بپردازد.

تدابیر پیشنهادی اعلام شده در واکنش به مشکل فزاینده سگ هایی است که برای ارعاب و حمله به دیگران تربیت می شوند.

در طرح مورد بحث همچنین گفته شده که پلیس و مقامات محلی دارای این اختیار هستند که صاحبان سگ های خطرناک را مجبور کنند که به سگ خود پوزه بند بزنند یا حتی در صورت لزوم سگ را اخته کنند.

حزب مخالف محافظه کار بریتانیا آماری انتشار داده که نشان می دهد در این کشور در ظرف یک سال گذشته بیش از پنج هزار نفر که سگ آنها را گاز گرفته بود ناچار شده اند برای مداوا به بیمارستان بروند.

طبق این محاسبه هر روز دست کم یک صد نفر به خاطر این که سگ به آنها حمله کرده به بیمارستان مراجعه می کنند.

همچنین جنگ سگ ها و نیز مالکیت غیرقانونی آنها افزایش یافته است. این موضوع بخصوص در مورد دار و دسته هایی که داشتن این گونه سگ ها را نوعی تشخص می دانند صادق است.

بریتانیا هم اکنون دارای قانونی است که چهار نوع سگ را خطرناک اعلام می کند. ولی چنانچه سگی که از این نژادها نیست موجب مجروح کردن کسی در یک ملک خصوصی شود، مشمول این قانون نمی شود.

اکنون دولت بریتانیا در صدد برآمده این قانون را که در سال 1991 تصویب شده ترمیم کند و محدودیت های بیشتری برای صاحبان سگ قائل شود.

یکی از پیشنهادات این است که برای تضمین پرداخت غرامت به کسانی که سگ به آنها حمله کرده، بیمه شخص ثالت برای صاحبان سگ ها اجباری شود.

آلن جانسون، وزیر کشور بریتانیا می گوید او از این نگران است که عده ای فقط برای ارعاب دیگران سگ نگاه می دارند.

بیمه اجباری پیشنهادی شامل اسکاتلند نخواهد شد ولی در حال حاضر پارلمان محلی اسکاتلند سرگرم بررسی پیشنهادی است که بر اساس آن به انجمن های محلی اجازه داده می شود در مورد کسانی که سگ خود را کنترل نمی کنند، محدودیت هایی اعمال شود.