محکومیت 56 نفر به جرم "افراط گرایی" در تاجیکستان

Image caption محاکمه پیروان جماعت تبلیغ در تالار بازداشتگاه موقت پشت درهای بسته صورت گرفت

دادگاه عالی تاجیکستان 56 نفر را به جرم افراط گرایی و عضویت در گروه مذهبی غیررسمی به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرد.

بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی این دادگاه، اکثر این افراد طبق ماده 307 قانون کیفری تاجیکستان به اتهام تأسیس گروهی افراط گرا مجازات شده‌اند.

فرّخ ملخف، سخنگوی این دادگاه، گفت که قاضی پرونده 23 نفر از اعضای این گروه را از سه تا شش سال روانة زندان کرد.

آقای ملخف افزود: “دادگاه 33 نفر دیگر از اعضای این گروه را محکوم به پرداخت جریمه کرد و دست داشتن همه آنها را در جرمشان تأیید کرد.”

دادگاه عالی تاجیکستان این افراد را پیرو " جماعت تبلیغ" خوانده است.

بیشتر افراد محکوم شده در ماه آوریل سال 2009 در یکی از مساجد شهر دوشنبه بازداشت شده بودند.

محاکمة این افراد در اوّل ماه دسامبر سال 2009 آغاز شد و در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه انجام شده است.

اعتراض محکومشدگان

طوری که ظفر قربانف، وکیل مدافع جمشید عوضف، یکی از محکوم شدگان، به بی بی سی گفت، از این 56 نفر در جریان محاکمة دادگاهی شش وکیل مدافع حمایت می‌کرده اند.

ولی آقای قربانف افزود که بیشتر محکوم شدگان از گرفتن وکیل مدافع برای حمایت از خود دست کشیده‌اند. زیرا، به گفتة وی، آنها با اشاره‌به "غیر منصفانه" بودن اکثر محاکمه‌ها در دادگاههای تاجیکستان نتیجة حکمشان را "از قبل" می‌دانستند.

آقای قربانف می‌گوید: "هرچند ما بی‌گناه بودن برخی از جوانانی را که بار اوّل برای نمازگزاری به مسجد آمده بودند و در آن جا بازداشت شدند، ثابت کردیم، امّا از این 56 نفر هیچ کس سفید نشد. همچنین، حقوق دانهای روسیه به درخواست ما در مورد چه گونه سازمان بودن "جماعت تبلیغ " پاسخ دادند که در فعالیت پیروان آن هیچ گونه تندروی و افراط گرايی مشاهده نشده و این گروه در فهرست گروههای تروریستی در جهان قرار نداشته است."

آقای قربانف می‌گوید که همة افراد محکوم شده به منصفانه بودن حکم دادگاهها در تاجیکستان و به قاضیها اعتماد ندارند و از این رو از بردن شکایت به دادگاه استینافی دست کشیده‌اند.

این در حالی است که از میان 56 نفر از محکوم شدگان اغلبشان را جوانان زیر سن 30 سال تشکیل می‌دهند.

دولت تاجیکستان در سال 2006 فعالیت پیروان گروه "جماعت تبلیغ" را با بهانه "تندروی و افراط گرایی" ممنوع اعلام کرد.

طی یک سال اخیر شمار زیادی از پیروان این گروه در تاجیکستان بازداشت شده‌اند. مقامات از بازداشت گستردة پیروان گروههای دیگر، مانند سلفیه، حزب التحریر و جنبش اسلامی ازبکستان نیز در گذشته خبر داده‌اند.

مطالب مرتبط