'شبکه توزیع کمک های خارجی در سومالی فاسد است'

سومالی
Image caption برنامه جهانی غذا ارسال کمک به جنوب سومالی را متوقف کرده است

حدود نیمی از کمک غذایی ارسال شده به سومالی به وسیله توزیع کنندگان، شبه نظامیان اسلام گرا و کارکنان محلی سازمان ملل متحد حیف و میل شده است.

سازمان ملل متحد در گزارش محرمانه ای که به دست رسانه ها رسیده، به شدت از عملکرد برنامه جهانی غذا انتقاد کرده و خواستار تحقیق یک گروه مستقل از نحوه کمک رسانی به سومالی شده است.

برنامه جهانی غذا یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد است.

بر اساس این گزارش، برنامه جهانی غذا برای توزیع کمک های غذایی در سومالی با چند فرد قدرتمند قرارداد امضا کرده است و آنها این کمک ها را از طریق شبکه هایی که در اختیار دارند، به طور غیرقانونی در بازار آزاد به فروش رسانده اند.

بر این اساس، شبکه ای از توزیع کنندگان، شرکت های حمل و نقل، گروه های مسلح و بعضی از کارکنان محلی سازمان ملل در حیف و میل کمک ها نقش دارند.

این گزارش می نویسد نقص نظام توزیع کالا در کشور جنگزده سومالی و کنترل جاده های این کشور به وسیله گروه های شبه نظامی علت مشکلات پیش آمده است.

این گزارش همچنین می افزاید سه پیمانکار اصلی در سومالی وجود دارند که بیشتر قراردادهای توزیع کمک های بین المللی به آنها واگذار می شود و آنها به ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد در این کشور تبدیل شده اند.

برنامه جهانی غذا می گوید تحقیقاتی که قبلا انجام شده وجود فساد گسترده در توزیع کمک های غذایی در سومالی را تایید نکرده است ولی درباره موارد اشاره شده در گزارش سازمان ملل متحد تحقیق خواهد کرد.

اتهام های مربوط به وجود فساد در شبکه توزیع کمک های بین المللی در سومالی نخستین بار سال گذشته مطرح شد و آمریکا از آن زمان از حجم کمک های ارسالی به این کشور به خاطر نگرانی از دستیابی گروه شبه نظامی الشباب به آن کاسته است.

الشباب ماه گذشته فعالیت برنامه جهانی غذا در سومالی را ممنوع اعلام کرد و این سازمان نیست فعالیت های خود را در جنوب این کشور تعلیق کرده است.

گزارش سازمان ملل متحد درباره مشکلات توزیع کمک های بین المللی شانزدهم مارس به شورای امنیت ارسال می شود.

مطالب مرتبط