تظاهرات مخالفان برلوسکونی در رم

تظاهرات مخالفان سیلیویو برلوسکونی
Image caption تظاهرکنندگان برلوسکونی را متهم به بازی با قوانین کردند

ده ها هزار نفر از مخالفان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز شنبه در میدان اصلی شهر رم تجمع کردند.

معترضان که به دعوت حزب رقیب و اتحادیه های گوناگون در این تظاهرات شرکت کردند آقای برلوسکونی را متهم کردند قوانین را در جهت منافع خود تغییر داده است.

سازمان دهندگان این تظاهرات خواستار محوریت اشتغال، آموزش و پرورش و بهداشت در مبارزات انتخابات منطقه ای ماه جاری شدند.

یک نظرسنجی اخیر حاکی از حمایت عمومی پایین از آقای برلوسکونی است.

حزب او "مردم آزادی" که برای انتخابات منطقه ای 28 و 29 مارس آماده می شود دچار مشکلاتی بر سر فهرست های انتخاباتی شده است.

شورای حکومتی ایتالیا که عالیترین دادگاه اداری این کشور محسوب می شود، روز شنبه از پذیرش نامزدهای ائتلاف حاکم برای منطقه لاتزیو که شامل رم هم می شود خودداری کرد.

مقام های حزب "مردم آزادی" اسناد مورد نیاز را در مهلت مقرر به مسئولین انتخابات محلی ارائه نکردند که این موجب شد دولت ایتالیا فرمانی اضطراری برای پذیرش آن صادر کند.

آقای برلوسکونی می گوید این فهرست بدلیل ضربه به حزب او پذیرفته نشد و او تنها در جهت تقویت دمکراسی ایتالیا گام بر می دارد.

دانکن کندی خبرنگار بی بی سی در رم می گوید طی دو سال گذشته فضای ایتالیا هرگز اینچنین پرتنش نبوده است.

مطالب مرتبط