تامیل ها از تشکیل دولت مستقل صرفنظر کردند

Image caption طی هفته های اخیر اتحاد ملی تامیل تغییراتی در اعضای خود که نماینده پارلمان هستند داده و حزب نوینی بنا کرده که بیشتر پاسخگوی شرایط واقعی در سریلانکاست

یک حزب سیاسی نزدیک به شورشیان شکست خورده ببرهای تامیل در سریلانکا از خواسته خود برای تشکیل کشور مستقل تامیل صرفنظر کرده است.

اتحاد ملی تامیل که بزرگترین گروه سیاسی اقلیت قومی تامیل است می گوید بدنبال راه حل "فدرال" است.

این حزب خواستار ادغام دو استانی است که دارای اکثریت تامیل هستند.

اتحاد ملی تامیل همچنین خواهان تغییر ساختار قدرت در سریلانکا است.

این حزب خواسته های خود را در قالب بیانیه ای برای انتخابات پارلمانی آوریل اعلام کرده است.

اتحاد ملی تامیل نه سال پیش تشکیل شد و از سوی بسیاری بازوی سیاسی ببرهای تامیل تلقی می شود.

ببرهای تامیل از دهه 1970 بدنبال تشکیل دولت مستقل تامیل در جزیره سریلانکا بودند.

اتحاد ملی تامیل نیز خط ایدئولوژیک آنها را دنبال می کرد.

اما ده ماه پس از شکست ببرهای تامیل از نیروهای دولتی، این حزب نیز تغییراتی در اهداف خود داده و بدنبال تشکیل یک "ساختار فدرال" است.

به گفته چارلز هاویلند خبرنگار بی بی سی در کلمبو اتحاد ملی تامیل پیشنهاد کرده دو استانی که دارای اکثریت تامیل هستند ادغام شود و به آن اختیاراتی در حوزه هایی همچون مالیات اعطا شود.

این حزب در بیانیه خود از یکسو خواستار حق تعیین سرنوشت شده اما از سوی دیگر گفته است از "حق حاکمیت شراکتی بین ساکنان این جزیره" حمایت می کند.

ماه گذشته نیز راجاواروتیام سمپانتان رهبر اتحادیه ملی تامیل به بی بی سی گفت بیشتر تامیل های سریلانکا دیگر اعتقادی به خشونت و تجزیه طلبی ندارند اما خواهان برابری هستند.

سورش پرماچاندران عضو دیگر این حزب و نماینده پارلمان سریلانکا نیز روز شنبه به بی بی سی گفت با توجه به "تحولات اوضاع جهانی و منطقه ای، راه حل فدرالی شیوه مناسبی است."

طی هفته های اخیر اتحاد ملی تامیل تغییراتی در اعضای خود که نماینده پارلمان هستند داده و حزب نوینی بنا کرده که بیشتر پاسخگوی شرایط واقعی در سریلانکاست.

به گفته خبرنگار ما این نوسازی حزبی همچنین نمایانگر تفاوت میان تامیل های داخل سریلانکا و کسانی است که در خارج از این کشور اقامت دارند.

بیشتر تامیل های خارج از سریلانکا خواستار یک کشور مستقل هستند.

مطالب مرتبط