آمریکا اداره یک زندان را به حکومت عراق منتقل کرد

ژنرال دیوید کوانتاک و وزیر دادگستری عراق
Image caption در زندان تاجی سه هزار شورشی "رده پایین" محبوسند

ارتش آمریکا اعلام کرده است زندان اردوگاه تاجی در شمال بغداد که دارای سه هزار زندانی است به حکومت عراق سپرده می شود.

گفته می شود این زندانیان عمدتا "شورشیان رده پایین" هستند.

تنها تعداد کمی از این زندانیان محکوم شده و بقیه بدلیل حکم جلب حکومت عراق دستگیر شده اند.

بدنبال ماجرای آزار زندانیان ابوغریب در سال 2004، مسئله اداره زندانها به یکی از موضوعات حساس تبدیل شده است.

زندان اردوگاه تاجی در سال 2008 باز شد.

این زندان بخش کوچکی از پایگاه نظامی آمریکاست که همچنان در کنترل ارتش این کشور باقی خواهد ماند.

آمریکا در صدد کاهش نیمی از یکصد هزار نیروی نظامی خود در عراق تا اوت آینده است. بقیه نیروهای این کشور قرار است تا پایان سال 2011 خارج شوند.

ارتش آمریکا تنها یک زندان دیگر تحت کنترل دارد و بقیه از جمله زندان ابوغریب به عراقی ها منتقل شده است.

مطالب مرتبط