زوما برای کاستن از تنش های داخلی به زیمبابوه رفت

زوما و موگابه
Image caption زوما قصد دارد به کاهش تنش در دولت وحدت ملی زیمبابوه کمک کند

جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به زیمبابوه سفر کرده است تا به کاهش تنش در دولت وحدت ملی این کشور کمک کند.

گفته می شود آقای زوما در این سفر قرار است آمادگی زیمبابوه را برای برگزاری انتخابات عمومی در سال آینده بررسی کند.

رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه و مورگان چانگرای، نخست وزیر این کشور که پس از انتخابات جنجالی سال 2008 هدایت دولت را برعهده دارند، در فرودگاه هراره از آقای زوما استقبال کردند.

آقای موگابه و آقای چانگرای بر سر مسائل اساسی از جمله احیای اقتصادی زیمبابوه با یکدیگر اختلاف دارند.

بحران در زیمبابوه باعث شده است سه میلیون نفر از شهروندان این کشور به آفریقای جنوبی پناهنده شوند.

جامعه اقتصادی جنوب آفریقا سال گذشته به آقای زوما ماموریت داد به عنوان میانجی این سازمان منطقه ای در بحران داخلی زیمبابوه عمل کند.

در آن زمان منتقدان آقای موگابه خوشبین بودند آقای زوما موضعگیری قاطعانه تری را درباره زیمبابوه نسبت به رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی اتخاذ کند.

ولی گذر زمان نشان داده است آقای زوما همچنان مایل به ادامه دیپلماسی خاموش تابو امبکی، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی است.

گزارش های رسمی می گوید آقای زوما به این علت به زیمبابوه سفر کرده تا راه های برداشتن موانع بر سر دولت وحدت ملی را بردارد.

کرن الن، خبرنگار بی بی سی در ژوهانسبورگ می گوید به نظر می رسد آقای زوما در سفر سه روزه خود آماده شدن به موقع قوانین انتخاباتی برای برگزاری انتخابات سال آینده را بررسی خواهد کرد.

آقای موگابه گفته است که اگر حزبش بخواهد، او سال آینده نامزد انتخابات خواهد شد.

این در حالی است که جنبش تغییر دموکراتیک، به رهبری مورگان چانگرای خواستار برگزاری انتخابات است.

سخنگوی این جنبش به بی بی سی گفته استیک سال تقسیم قدرت بین رابرت موگابه و مخالفان ارمغانی جز یاس و وعده های تو خالی به همراه نداشته است و تنها انتخابات آزاد است که می تواند تغییر را به همراه داشته باشد.

اما به گفته خبرنگار بی بی سی بسیاری از مردم زیمبابوه نگران هستند که برگزاری انتخابات به تکرار خشونت های دو سال پیش منجر شود.

مطالب مرتبط