زمان تحویل سال در برخی شهرهای جهان

شورای تقویم موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، لحظه تحویل سال نو بر مبنای سال اعتدالی تقویم ایرانی و به ساعت رسمی ایران را، ساعت ۲۱ و ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۸(۲۰ مارس ۲۰۱۰ ) اعلام کرده است.

بر این اساس لحظه تحویل سال در چند شهر بزرگ دنیا به این قرار است:

* لندن، بریتانیا - ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس۲۰۱۰

* کابل، افغانستان - ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* دوشنبه، تاجیکستان - ساعت ۲۲و ۳۲دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* واشنگتن، آمریکا - ساعت ۱۳ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* لس آنجلس، آمریکا - ساعت ۱۰و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* نیویورک، آمریکا - ساعت ۱۳ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* ونکوور، کانادا - ساعت ۱۰ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* وین، اتریش - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* پاریس، فرانسه - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* برلین، آلمان - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* رم، ایتالیا - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* استکهلم، سوئد - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* اسلو، نروژ - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* مادرید، اسپانیا - ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* استانبول، ترکیه - ساعت ۱۹ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* قاهره، مصر - ساعت ۱۹ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* بغداد، عراق - ساعت ۲۰ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* ریاض، عربستان سعودی - ساعت ۲۰ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* دوبی، امارات عربی متحده - ساعت ۲۱ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* دمشق، سوریه - ساعت ۱۹و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* بیت المقدس، اسرائیل - ساعت ۱۹و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* بمبئی، هند - ساعت ۲۳ و ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* اسلام آباد، پاکستان - ساعت ۲۲ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* مسکو، روسیه - ساعت ۲۰ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰ مارس ۲۰۱۰

* پکن، چین - ساعت ۰۱ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه بامداد روز یکشنبه اول فروردین ۱۳۸۹ - ۲۱ مارس ۲۰۱۰

* توکیو، ژاپن - ساعت ۰۲ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه بامداد روز یکشنبه اول فروردین ۱۳۸۹ - ۲۱ مارس ۲۰۱۰

* ملبورن، استرالیا - ساعت ۰۴ و ۳۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه بامداد روز یکشنبه اول فروردین ۱۳۸۹ - ۲۱ مارس ۲۰۱۰