کمیسیون حقوق بشر پاکستان: کشور در آستانه هرج و مرج است

انفجار در پاکستان
Image caption شورای حقوق بشر پاکستان می گوید این کشور در آستانه هرج و مرج است

کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش سالانه خود هشدار داد که با کاهش هماهنگی میان مجلس و قوه قضائیه پاکستان، این کشور به سمت هرج و مرج پیش می رود.

این کمیسیون با ابراز نگرانی از قرار داشتن پاکستان در آستانه سقوط اقتصادی، پیش بینی کرده که شرایط در این کشور از وضعیت کنونی هم بدتر شود.

کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود از جمله به حمله وکلا به قضات در صحن دادگاه و استخدام شدن بچه ها در گروه های نظامی مخفی اشاره کرده و آن ها را مثال هایی از سقوط این کشور به سمت هرج و مرج دانسته است.

کمیته اجرایی این کمیسیون در گزارش مبسوطی که از اوضاع حقوق بشر در پاکستان داده، درباره نقض ساده ترین اصول عدالت هشدار داده است.

این گزارش دو عامل را به عنوان دلایل اصلی این وضعیت نامطلوب بر می شمرد: ضعف دولت که به کشمکش بین نهادها می انجامد؛ و غفلت توده مردم عادی پاکستان.

تصویری که این گزارش ترسیم کرده، تصویر حکومتی است که خوب کار نمی کند، از حکمرانی عاجز است و نهادهای دولتی که در حال فرو ریختن هستند.

این شورا می گوید که در میان این توقف کامل امور، ماهیت درگیری ها هم پیچیده تر می شود. درگیری دیگر تنها بین گروه های نظامی و حکومت نیست، بلکه بین نژادها و گروه های فرقه ای هم هست. و بنا به گزارش این شورا، بدتر از آن هم در پیش است: قطع برق، کمبود گاز، و افزایش قیمت ها. صنعت در حال و روز خوشی ندارد و بیکاری رو به گسترش است.

این شورا می گوید که دولت و همه نهادهای حکومتی همگی باید با کمک هم به فاجعه ای که در پیش است رسیدگی کنند.

مطالب مرتبط