کفن منسوب به حضرت عیسی به نمایش گذاشته شد

کفن تورین
Image caption تصویر محو شده صورت مردی ریشدار بر روی کفن تورین نقش بسته شده که به حضرت عیسی نسبت داده شده است

کفن 'تورین' که به عقیده بعضی از مسیحیان به حضرت عیسی تعلق دارد، برای نخستین بار پس از ده سال به نمایش گذاشته شده است.

این کفن به کلیسایی در شهر تورین در شمال ایتالیا تعلق دارد.

پیشبینی می شود به نمایش گذاشته شدن این کفن، حدود دو میلیون زائر را در هفته های آینده به تورین جلب کند.

تصویر محو شده صورت یک مرد ریشدار و آثار لکه های خون در قسمت دست و پای او بر روی این پارچه دیده می شود.

آزمایش انجام شده در سال ۱۹۸۸ نشان داد آثار به جا مانده بر روی این کفن به قرون وسطی تعلق دارد.

بر اساس این آزمایش، آثار به جا مانده بر کفن تورین به فاصله سال های ۱۲۹۰ تا ۱۳۹۰ تعلق دارد و یک اثر تقلبی است.

صحت نتیجه این آزمایش مورد تردید میلیون ها مسیحی است. به عقیده آنها این آثار بقایای به صلیب کشیده شدن پیامبرشان است.

گروهی از محققان نیز با رد نتیجه این آزمایش از واتیکان خواسته اند آن را برای بررسی بیشتر در اختیارشان بگذارد.

کفن منسوب به حضرت عیسی برای شش هفته در کلیسای تورین به نمایش گذاشته شده است.

این پارچه که ابعاد آن چهار در یک متر است، در محفظه ای ضدگلوله و تحت شرایط جوی کنترل شده به نمایش گذاشته شده است.

پاپ بندیکت شانزدهم در دوم ماه مه برای زیارت به تورین سفر می کند.