تأسیس کمیسیون زیست محیطی در پارلمان تاجیکستان

Image caption انتظار می رود کمیسیون زیستمحیطی پارلمان تاجیکستان تا پنج سال دیگر فال باشد

مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان یک کمیسیون موقت زیست محیطی را با شمول 15 عضو پارلمان تأسیس داد.

حلّ مسائل محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی زندگی ساکنان تاجیکستان هدف این کمیسیون عنوان شده است.

رستم لطیفف، معاون رهبر حزب کشاورزی و عضو پارلمان، رهبر این کمیسّیون انتخاب شد.

شکورجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان، در جلسه نخست کاری هیئت جدید پارلمان روز چهارشنبه 14 آوریل پیشنهاد کرد، که برای حلّ مسائل محیط زیست کمیسیون ویژه‌ای تأسیس داده شود.

وی افزود، که در چند سال اخیر تاجیکستان در پی تغییرات اقلیمی خسارات جدّی برداشته است. کاهش مساحت یخچالهای طبیعی و جنگلزارها، افزایش میزان پرتاوها و کاهش بارشها در تاجیکستان از نمونه‌های بد شدن شرایط محیط زیست در این کشور عنوان شد.

وی گفت: “حلّ مسائل محیط زیست جزء سیاست کشور و امنیت ملّی تاجیکستان است و این کمیسیون باید شرایط قانونی حلّ این مسائل را فراهم کند”.

Image caption آقاث ظهورف می گوید انی کمیسیون بهبود بخشیدن وضع محیط زیست در تاجیکستان را هدف قرار داده است

آقای ظهورف تأکید کرد، که هرچند هدف اصلی این کمیسیین هماهنگسازی فعالیّت پارلمان و نهادهای دولتی در مسائل زیست محیطی است، ولی همکاری با سازمانهای خارجی و داخلی نیز از اهداف تأسیس این نهاد محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد، که در این اواخر موضوع استفاده از ذخایر آب در منطقه به موضوع محوری گفت و شنیدهای مقامات کشورهای منطقه تبدیل یافته است. و پاسخ به ادّعاهای فعالان جنبش زیست محیطی منطقه نیز از اهداف دیگر این کمیسیون بوده است.

به این دلیل در نزد این کمیسیون شورای مشاوران از جمله کارشناسان، فعالان محیط زیست، اقتصاددانها و سیاست‌شناسان تأسیس می‌شود.

محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو پارلمان، که به عضویت این کمیسیون انتخاب شد، می‌گوید، که تأسیس این نهاد در جامعه سؤالاتی را به دنبال خواهد داشت، که آیا این کمیسیون پاسخیست به راه یافتن فعالان زیست محیطی به پارلمان ازبکستان یا خیر؟

ولی آقای کبیری گفت: “در پارلمان ازبکستان نیز 15 نفر فعالان زیست محیطی هستند، که معمولاً مقابل طرحهای انرژی تاجیکستان صدا بلند می‌کنند، ولی تأسیس کمیسیون اکولوژی در پارلمان تاجیکستان به این امر ربطی ندارد”.

وی افزود، که هدف اصلی این کمیسیون مساعدت به حلّ مسائل زیست محیطی تاجیکستان و منطقه است و “اعضای این کمیسیون در این امر باید فعال و جسور باشند”.

Image caption آقای کبیری می گوید تاسیس کمیسیون محیط زیست در پارلمان تاجیکستان به فعالیت فعالان محیط زیست در پارلمان ازبکستان ربطی ندارد

شادی شبدالف، عضو پارلمان و کمیسیون تازه تاسیس محیط زیست، پیشنهاد کرد، که از نام این کمیسیون باید کلمه “موقّت” حذف شود، زیرا انتظار می‌رود فعالیّت آن تا پنج سال دیگر ادامه‌یابد.

ولی شکورجان ظهورف، رئیس پارلمان، در پاسخ به این پیشنهاد گفت، که طبق قانون تاجیکستان در باره مجلس نمایندگان، آنها به تأسیس کمیسیون معمولی حق ندارند و به این دلیل حقوقدانها پیشنهاد کرده‌اند، که کمیسیون موقتی تأسیس دهند، که مخالف قانون نیست.

از سوی دیگر، آقای ظهورف با استفاده از یک مقال روسی گفت، که “هیج امر دائمی غیر موقت نیست”.

ضمناً، کلّیه 63 عضو پارلمان برای تأسیس این کمیسیون رأی دادند و به صفوف آن 15 نفر را با شمول نمایندگان همه احزاب سیاسی، که در پارلمان نماینده دارند، انتخاب کردند.

رستم لطیفف، معاون رهبر حزب کشاورزی تاجیکستان، که در گذشته در امور اضطراری و محیط زیست فعالیت می‌کرد، رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

با این وجود، سؤال مطرح این است، که در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان کمیته‌ای با اسم “کمیته عاید به مسئله‌های اجتماعی،آئیله، حفظ سلامتی و اکولوژی” وجود دارد و آیا این نهاد نمی‌تواند اهداف کمیسیون تازه تاسیس را اجرا کند؟

در پاسخ به این سؤال، بیشتر نمایندگان پارلمان تاجیکستان اظهار داشتند، که صلاحیت کمیسیون موقت بیشتر می‌شود و آنها تلاش می‌کنند، که این دو نهاد مشغول اجرای وظایف مشابه نشوند.

مطالب مرتبط