آرای انتخاباتی بغداد بازشماری می شود

نوری المالکی
Image caption آقای مالکی شکایت هایی را در ارتباط با برگزاری انتخابات مطرح کرده است

هیئت بررسی انتخابات پارلمانی عراق، دستور شمارش مجدد آرای انتخابات پارلمانی در بغداد را داده است.

حمیده الحسینی، کمیسر انتخاباتی عراق گفت بازشماری آرا بلافاصله شروع خواهد شد ولی مطمئن نیست چه مدت طول خواهد کشید.

بغداد یکی از چند حوزه انتخاباتی است که نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار شمارش مجدد آرای آنجا به طور دستی شده است.

آقای مالکی معتقد است سیستم شمارش آرا به طور الکترونیکی، قابل اعتماد نیست.

در حالی که حدود 6 هفته از برگزاری انتخابات عراق می گذرد، هنوز نشانه ای از چشم انداز تشکیل دولت جدید در آینده نزدیک دیده نمی شود و تصمیم هیئت بررسی انتخابات برای بازشماری دستی آرای بغداد سبب خواهد شد که تشکیل دولت برای چندین هفته دیگر به تاخیر افتد.

در انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف عمدتا شیعه به رهبری نوری مالکی تنها دو کرسی کمتر از ائتلاف به رهبری ایاد علاوی که شامل سنی های سکولار است، به دست آورد ولی هیچ کدام از این دو ائتلاف نتوانستد آرای کافی برای این که بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند، به دست آورند.

جیم میور، خبر نگار بی بی سی در بغداد می گوید تغییر جزیی آرا در نتیجه بازشماری دستی، می تواند موقعیت کنونی احزاب را تغییر دهد و این همان نتیجه ای است که آقای مالکی امیدوار است سبب پیشی گرفتن او از ائتلاف آقای ایادی شود.

از 325 کرسی مجلس عراق، 68 کرسی در اختیار نمایندگان منتخب بغداد قرار می گیرد.

چانه زنی و توافق نهایی بر سر جزییات تشکیل دولت جدید در عراق و حتی این که چه کسانی سمت های مهم مثل ریاست جمهوری و ریاست مجلس عراق را در دست خواهند داشت، در شرایط کنونی، واقعا و به طور جدی انجام نشدنی است، مگر این که نتایج نهایی انتخابات رسما تایید و اعلام شود.

پس از آن، مشکل ائتلاف وسیع تر با گروههایی که هیچ از دو ائتلاف اصلی چندان رغبتی به همکاری با آنها ندارند، پیش خواهد آمد.

مطالب مرتبط