افزایش ذخایر برف در کوهستان تاجیکستان

در برخی از مناطق کوهستانی تاجیکستان میزان ذخایر برف تا 15 درصد بیشتر از میزان سال گذشته عنوان شده است.

طبق نتایج پژوهش هواشناسان تاجیک، امسال در کوهستانهای این کشور ذخایر برف تا 15 درصد بیشتر از سال گذشته است.

این امر به افزایش میزان آب در رودخانه‌ها منجر شده، خطر کم ‌آبی را در سال جاری از بین می‌برد.

ولی هواشناسان در عین حال معتقدند که برف زیاد، خطر سیلاب در رودخانه‌ها را افزایش می‌دهد.

سیّد احمد دوستف، معاون رئیس مرکز هواشناسی تاجیکستان روز دوشنبه 19 آوریل به بی بی سی گفت که اخیراً کارشناسان این نهاد یکجا با (به همراه) مسئولان کمیته امور اضطراری و شرکت “برق تاجیک” تحقیق ذخایر برفی در برخی از منطقه‌های کوهستانی تاجیکستان را انجام داده‌اند.

این گروه با استفاده از چرخبال میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی سرگه، رودخانه‌های آب خنگاب، یاخسو و قیزیلسو را مشخص کرده‌ است.

به گفته آقای دوستف، طبق نتایج پژوهش آنها در این مناطق ذخایر برف از 10 تا به 15 درصد بیشتر از میزان سال گذشته بوده است.

این در حالیست که در سال گذشته مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان اظهار داشته بودند که میزان ذخایر برف در کوهستان کشور تا 20 درصد بیشتر از معیار (میزان معمول) است.

به این ترتیب، ذخایر برف امسال به مراتب بیشتر از آنچه معیار خوانده می‌شود بوده است.

کارشناسان در مناطق مورد پژوهش همچنین میزان "آبناکی برف را” نیز مشخص کرده‌اند و برف امسال در کوهستانها را “سیراب” توصیف کردند.

مرکز هواشناسی تاجیکستان همه‌ساله با استفاده از چرخبال پژوهشهای مشابه ای را در اکثر مناطق کوهستانی این کشور انجام می‌دهد.

ولی امسال به گفته منابع غیررسمی، به دلیل مشکلات مالی این نهاد نتوانسته است کلّیه مناطق کوهستانی را مورد بررسی قرار دهد.

ولی سیّداحمد دوستاف گفت که میزان ذخایر برف در کوهستان ولایت بدخشان و منطقه زرافشان از سوی کارمندان ایستگاههای مرکز هواشناسی با استفاده از عکسهای ماهواره‌ای نظارت می‌شود.

وی افزود میزان ذخایر برف در کوهستان بدخشان مشابه یک سال قبل است و به این دلیل گمان می‌رود که میزان آب "آمو"، یکی از بزرگترین رودخانه‌های آسیای مرکزی در سال جاری تغییر نکند.

در کوهستان منطقه زرفشان نیز میزان برف فقط از یک تا دو درصد افزایش نشان داده است، که این امر معمولی عنوان می‌شود و در رودخانه زرافشان که آب آن عمدتا در ازبکستان استفاده می‌شود، کم‌آبی مشاهده نخواهد شد.

در پاسخ به این سؤال که چرا امسال مسئولان شرکت “برق تاجیک” نیز در این پژوهش شرکت کردند، آقای دوستف گفت که آنها مشغول تشخیص و پیشگویی میزان آب در آب ‌انبارهای نیروگاههای تاجیکستان و تنظیم مصرف آن هستند.

افزایش میزان آب در کوهستان تاجیکستان مقامات را امیدوار کرده است که امسال در آسیای مرکزی کم‌آبی محسوس نخواهد بود.

ولی به گفته سیّداحمد دوستف، همه‌ساله در نیمه دوّم ماه آوریل و ماه مه در تاجیکستان بارشا زیاد و سیل مشاهده می‌شود و سال جاری نیز از این مشکل عاری نخواهد بود.

در پاسخ به این سؤال، که وضع هوا در تابستان امسال چه گونه خواهد بود آقای دوستف گفت، که پیشگویی برای سه ماه کار خیلی سخت است و میزان درستی آن حدود 60 درصد می‌باشد. با این وجود، انتظار می‌رود، که وضع هوا در تابستان امسال به گونه سالهای قبلی و طبق معیار باشد.

مطالب مرتبط