پیشنهاد تجدید ساختاری بخش انرژی تاجیکستان

Image caption شرکت "برق تاجیک" از بزرگترین شرکتهای توزیع کننده برق در تاجیکستان محسوب می‌شود

بانک آسیایی توسعه به دولت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، که شرکت “برق تاجیک” را به سه شرکت مستقل تبدیل دهد.

در مرحله دوّم تجدید ساختاری این شرکت، خصوصی سازی این سه شرکت نیز در نظر بوده است.

ولی مسئولان “برق تاجیک” می‌گویند، که تجدید ساختاری این شرکت در شرایط فعلی مؤثر نخواهد بود.

شرکت "برق تاجیک" از بزرگترین شرکتهای توزیع کننده برق در تاجیکستان محسوب می شود.

مکاتا آجیرو، مسئول نمایندگی بانک آسیایی توسعه (بات) در دوشنبه، اخیراً اظهار داشت، که میان کارشناسان این نهاد و دولت تاجیکستان در مورد تجدید ساختار شرکت “برق تاجیک” مذاکراتی انجام شده است.

بانک آسیایی توسعه پیشنهاد کرده است، که برای دستیابی به فعالیّت مؤثر در عرصه انرژی تاجیکستان شرکت “برق تاجیک” به سه شرکت مستقل جدا شود.

طبق این پیشنهاد، بر عوض “برق تاجیک” باید یک شرکت مستقل تولیدکننده نیروی برق، شرکتی برای انتقال برق و شرکت توزیع کننده دیگر تأسیس شوند. مسئولان بانک آسیایی توسعه می‌گویند، که در مرحله دوّم تجدید ساختاری خصوصی سازی این شرکتها نیز در نظر است.

سؤال مطرح این است، که چرا بانک آسیایی توسعه به دولت تاجیکستان برای تجدید ساختاری یک نهاد دولتی پیشنهادها ارائه می‌کند؟

به گفته کارشناسان، سازمان های مالی بین‌المللی، به ویژه بانک آسیایی توسعه، برخی از طرح های انرژی این کشور را سرمایه‌گذاری می‌کنند و به این دلیل دولت ناچار است پیشنهادهای این سازمانها را برای مؤثر ساختن فعالیّت بخش انرژی به بررسی بگیرد.

در همین حال، تاتیانا اوستفییوا، سخنگوی دفتر نمایندگی بانک آسیایی توسعه در تاجیکستان، روز چهارشنبه 21 آوریل به بی بی سی گفت، که در مذاکرات اخیر تصمیم نهایی در مورد تجدید ساختاری "برق تاجیک" حاصل نشده است و قرار است این موضوع در جریان بازدید آینده کارشناسان این بانک از تاجیکستان مطرح شود.

در همین حال، رشید گلف، معاون سرمهندس شرکت “برق تاجیک”، در صحبت با بی بی سی گفت، که این پیشنهاد بانک آسیایی توسعه در شرایط فعلی قابل قبول نیست.

Image caption آقای گلف در شرایط فعلی مخالف تجدید ساختاری شرکت "برق تاجیک" است

آقای گلف معتقد است، که قبل از آغاز تجدید ساختاری “برق تاجیک” ظرفیت اقتصادی و مالی این شرکت باید تقویت شود، وگرنه، به گفته آقای گلف، “چنین تقسیم شرکت سودمند نخواهد بود”.

این مسئول “برق تاجیک” افزود، که اجرای پیشنهاد بانک آسیایی توسعه تنها در درازمدّت امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، به گفته رشید گلف، تجدید ساختاری و یا خصوصی سازی شرکتهای انرژی موضوع حسّاسی محسوب می‌شود و ضمن روی دست گرفتن چنین طرحی باید مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز به نظر گرفته شوند. زیرا، قبل از آغاز تجدید ساختاری باید موضوع مطابق ساختن ارزش برق، انتقال و توزیع آن مطرح شود، که در مجموع به بالاروی ارزش برق در کشور منجر خواهد شد.

آقای گلف افزود، که چند سال قبل به ابتکار بانک آسیای توسعه در قرقیزستان تجدید ساختاری عرصه انرژی صورت گرفته بود و “به گفته همتایان قرقز ما، آنها تا حال در زمینه رشد بخش انرژی به هیچ کامیابی دست نیافته‌اند”.

گذشته از این، به گفته کارشناسان یکی از سببهای رخ دادن حوادث اخیر در قرقیزستان به موضوع فعالیّت سیستم انرژی، بویژه بالاروی قیمت گرمی و نیروی برق ربط داشته است.

رشید گلف می‌گوید، که حالا مشکل اصلی شرکت “برق تاجیک” جمع‌آوری مبالغ برای استفاده از برق است. زیرا در چند ماه اخیر در تاجیکستان مشتریان تنها بهای 70 درسصد برق استفاده‌شد‌ه را پرداخت می‌کنند.

آقای گلف معتقد است، که در شرایط تاجیکستان بالاروی ارزش برق موجب افزایش شمار بده کاران می ‌شود، که در نهایت وضع اقتصادی و مالی “برق تاجیک”را نیز با دشواری هایی روبرو می‌کند.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان از احتمال تجدید ساختاری و سپس خصوصی سازی دارای های "برق تاجیک" از سوی گروه های ثروتمند نیز اظهار نگرانی می‌کنند.

آنها می‌گویند، که این امر می‌تواند سبب افزایش بیشتر ارزش برق و دشوارتر شدن وضع اقتصادی خانواده‌های تاجیک شود. امّا گروه دیگر تجدید ساختاری این شرکت را برای تأمین شفّافیت در سیستم برق‌رسانی مؤثر می‌دانند.

مطالب مرتبط