شرح حال: حزب لیبرال دموکرات

نیک کلگ
Image caption نیک کلگ به دنبال حمایت کسانی است که لیبرالند اما تاکنون به حزبش رای نداده اند

لیبرال دموکرات ها، و پیشینیان آنها لیبرال ها، شاهد صعود و نزول بخت و اقبالشان در صحنه سیاسی بریتانیا بوده اند و بارها تقسیم شده اند و بار دیگر تجدید سازمان داده اند.

لیبرالیسم بریتانیایی به عنوان یک فلسفه سیاسی در حول و حوش اعتقاد به حقوق فردی و آزادی انتخاب، رشد کرده است.

این اعتقاد، به جنبش سیاسی مدرنی تبدیل شد که نقش حکومت در رسیدن جامعه به فرصت های برابر و پایان فقر و تبعیض را مهم می داند.

آنچه به نام حزب لیبرال شکل گرفت، در اواسط قرن نوزدهم ظهور کرد.

در اواخر قرن بیستم و در سال 1988 حزب لیبرال رسما با حزب تازه تاسیس شده سوسیال دموکرات ادغام شد که نهایتا خود را حزب لیبرال دموکرات نامیدند.

در اوایل دهه 1990 و تحت رهبری "پدی اشدان"، این حزب توانست در انتخابات میان دوره ای شمار قابل توجهی کرسی پارلمانی را از آن خود کند.

حمایت از حزب لیبرال دموکرات بالا رفت و تا زمانی که انتخابات سراسری 1997 برگزار می شد، 55 شورای شهری در دست این حزب بود. حزب لیبرال دموکرات عملا با عقب راندن حزب محافظه کار به دومین حزب بزرگ در انتخابات محلی تبدیل شد.

در اولین سال های هزاره جدید، لیبرال دموکرات ها مخالف مشارکت بریتانیا در جنگ عراق بودند و از این لحاظ همسو با بخش بزرگی از افکار عمومی این کشور قرار گرفتند.

در اکتبر 2007 و وقتی روشن شد انتخابات سراسری پیش از موعد برگزار نخواهد شد، "منزیز کمبل"، رهبر وقت حزب استعفا داد چون به گفته او "تردید درباره نحوه رهبری او مانع از پیشرفت حزب لیبرال دموکرات شده است."

نیک کلگ، جوانترین نامزد جانشینی آقای کمبل، در دسامبر همان سال به رهبری این حزب رسید.

آقای کلگ که در آن زمان چهل سال داشت و سابق بر آن نماینده پارلمان اروپا بود، گفت می خواهد حمایت رای دهندگانی را به حزبش جلب کند که با ارزش های لیبرال موافقند اما تا آن زمان به حزب لیبرال دموکرات رای نداده اند.

در مدتی که آقای کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات بوده، محبوبیت این حزب به ثبات رسیده است.

در انتخابات محلی که در سال 2009 برگزار شد، لیبرال دموکرات ها رقبای خود از حزب حاکم کارگر را برای دومین سال متوالی به جایگاه دوم عقب راندند.

در حالی که صحبت از تعلیق پارلمان بریتانیا در میان است توجه ها بیشتر معطوف حزب لیبرال دموکرات شده است اما آقای کلگ در باره چشم انداز ائتلافی رسمی با حزب کارگر یا محافظه کار به طور قطعی اظهار نظر نکرده است چون می داند رای دهندگان از این که او برای رسیدن به قدرت نرخی تعیین کند، خوششان نخواهد آمد.