عمر البشیر برنده انتخابات ریاست جمهوری سودان شد

Image caption عمر البشیر در شرایطی پیروز انتخابات شده است که اتهام جنایت علیه بشریت علیه او در دادگاه بین المللی جنایی مطرح است.

عمر البشیر، رییس جمهوری سودان رسما به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شده است. این انتخابات برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته با حضور چندین حزب برگزار شد.

همچنین در انتخابات بخش جنوبی سودان "سالوا کر" بیشترین آراء را به دست آورد.

اعلام نتایج این انتخابات زمینه را برای برگزاری یک همه پرسی در ماه ژانویه سال آینده برای تعیین استقلال بخش جنوبی این کشور هموار خواهد کرد.

عمر البشیر که نخستین بار طی یک کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، اکنون می تواند ادعا کند که در یک انتخابات چند حزبی توسط مردم سودان به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است.

آقای البشیر ۶۸ درصد آراء را از آن خود کرد که در ظاهر آمار بالایی به نظر می رسد. اما با در نظر گرفتن اینکه دو رقیب دیگر او انتخابات را تحریم کرده بودند، برد عمر البشیر با این درصد از آراء، پیروزی چندان شگفت انگیزی به نظر نمی رسد.

بدون شک عمر البشیر پیروزی انتخاباتی خود را به عنوان نشانه ای از محبوبیت خود در میان مردم این کشور در برابر دادگاه بین المللی جنایی که او را متهم به جنایت علیه بشریت کرده است، تعبیر خواهد کرد.

با در نظر گرفتن نگرانی کشورهای غربی در مورد صحت برگزاری انتخابات در سودان، به نظر می رسد نتایج این انتخابات از نظر جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نخواهد شد.

SPLM، یکی از گروههای پیشین شورشیان جنوب سودان که کنترل جنوب این کشور را در دست دارند، یکی از احزابی است که نامزد خود را از انتخابات سراسری به ظن تقلب در برگزاری انتخابات خارج کرد.

با این حال "سالوا کر"، نامزد این حزب موفق شد ۹۳ درصد آراء را در انتخابات مجزایی که در جنوب سودان برگزار شد از آن خود کند.

حزب آقای "کر" به ارعاب رای دهندگان و دستکاری در آراء در منطقه تحت کنترل خود متهم شده است.

در شرایط موجود هر دو حزب می توانند توجه خود را به همه پرسی ماه آینده که در آن ساکنان جنوب سودان در مورد استقلال این بخش تصمیم خواهند گرفت معطوف کنند.

مطالب مرتبط