دادگاه اتحادیه اروپا به نفع همسران مظنونان رای داد

Image caption دادگاه اتحادیه اروپا

بنا به حکم دادگاهی در اروپا، همسران مظنونان اقدامات تروریستی اجازه دارند مدعی حق بیمه اجتماعی خانواده خود شوند حتی اگر دارایی شوهران آنها مسدود شده است.

دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (29 آوریل)، رای داد که دولت بریتانیا نباید پرداخت بیمه اجتماعی به همسران افراد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده را قطع می کرده است.

شمار زیادی از همسران مظنونان استدلال کرده اند که از آنجا که دارایی شوهران آنها مسدود شده است، آنها واجد شرایط دریافت بیمه اجتماعی به طور کامل از طرف دولت بریتانیا هستند.

کمک هزینه برای مراقبت از کودکان و مسکن از جمله مزایایی است که بیمه اجتماعی در بریتانیا در اختیار شهروندان کم بضاعت این کشور قرار می دهد.

قضات دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، در حکم خود گفتند تصور این که چگونه پرداخت حق بیمه اجتماعی ممکن است برای حمایت مالی از فعالیت های تروریستی مصرف شود، دشوار است.

"نیازهای حیاتی"

مجلس اعیان بریتانیا، چندی پیش موافقت کرد شکایت همسران مظنونان اقدامات تروریستی علیه وزارت دارایی این کشور در دادگاه اتحادیه اروپا مطرح شود.

دادگاه اتحادیه اروپا از جمله موظف است حکمی صادر کند که باعث شود کشورهای عضو این اتحادیه و نهادهای دولتی و غیردولتی آنها از قوانین و مقررات مشترک بین اعضای اتحادیه اروپا تبعیت کنند.

امروز دادگاه اتحادیه اروپا، حکم صادر کرد که پرداخت حق بیمه اجتماعی به همسران مظنونان به این معنی نیست که دستور مسدود شدن دارایی مظنونان لغو شود.

مقام های وزارت دارایی بریتانیا در ابتدا استدلال کرده بودند که پرداخت حق بیمه اجتماعی ممکن است به طور غیرمستقیم در اختیار خود مظنونان قرار بگیرد.

این وزارتخانه تصمیم گرفت پرداخت حق بیمه اجتماعی را به 10 پوند برای هر عضو از خانواده مظنونان تقلیل دهد و از دریافت کنندگان این وجه خواست هر ماه به وزارت دارایی حساب پس بدهند.

وزارت دارایی بریتانیا همچنین به خانواده مظنونان هشدار داده است اگر وجهی را در اختیار مظنونان اقدامات تروریستی قرار بدهند مرتکب جرم شده اند.

در حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه اروپا آمده است "حق بیمه را همسران مظنونان که در مورد تامین نیازهای حیاتی خانوار خود نگرانند، دریافت می کنند."

دادگاه در حکم خود می افزاید: "درک این که چگونه ممکن است مظنونان از حق بیمه ای که همسران آنها دریافت می کنند و در حد کمک خرج است و فقط می توان با آن ابتدایی ترین مایحتاج یک خانواده را تامین کرد، برای حمایت از فعالیت های تروریستی استفاده کنند، دشوار است."

مطالب مرتبط