با انتخابات: بریتانیا لندن نیست

ادینبورگ

بریتانیا لندن نیست.

خبرنگاران و تهیه کنندگان بخش فارسی قصد دارند تصویری از مردم سومین اقتصاد بزرگ اروپا و ششمین اقتصاد بزرگ جهان، در آستانه انتخابی حساس را نشان دهند و بگویند که چه می اندیشند و چه می خواهند.

در سفر خبرنگاران به کاتزولدز، کاردیف، لیورپول و ادینبورگ در پی پاسخ این سئوال ها بودیم که چرا ساکنان مناطق غیرشهری از محافظه کاران حمایت می کنند، چرا اسکاتلند مایه رشک ولزی هاست، و چرا با وجود جمع کردن صنایع از لیورپول و جایگزین شدن آن با خدمات، حس تعلق خاطر به اندیشه‌های حزب کارگر از این شهر رخت بر نمی بندد.

لندن، این شهر هزار ملت، شهری بریتانیایی نیست، اما شاید به این اندازه واضح نیست که ملت بریتانیا چگونه ملتی است و در تلاش برای خروج از یک رکود عمیق اقتصادی چه چشم اندازی را پیش روی خود دارد.

با انتخابات: بریتانیا لندن نیست

با انتخابات: ادینبورگ؛ چالش های یک ملت سرکش

با انتخابات: لیورپول؛ داستان دو شهر

با انتخابات: کاردیف؛ نگران فرو ریختن پوسته گچی؟

با انتخابات: کاتزولدز؛ زیباترین سنگر محافظه کاران بریتانیا