انتخابات بریتانیا: مسئله افغانستان و امور دفاعی

حزب محافظه کار: این حزب از حضور و دخالت نظامی بریتانیا در افغانستان و عراق حمایت کرده و طرفدار حفظ تاسیسات هسته ای این کشور است؛ مزایا و اضافه حقوق سربازان بریتانیایی مستقر در افغانستان را دو برابر خواهد کرد و برای فرزندان سربازانی که در حین عملیات کشته می شوند با هزینه دولت امکان آموزش عالی را فراهم خواهد کرد.

با اجرای برنامه های گوناگون سعی خواهد کرد به وضعیت سربازان کهنه کار و کسانی که بر اثر شرکت در جنگ آسیب روانی دیده اند، رسیدگی بهتری شود.

همانند دولت آمریکا روش بازبینی دوره ای از وضعیت دفاعی و استراتژیک کشور را به اجرا خواهد گذاشت و به فاصله کوتاهی پس از انتخابات در صورت پیروزی و کسب قدرت با انجام اولین بررسی استراتژیک، کاستی ها و نیازها و بودجه لازم برای بخش دفاعی کشور را مشخص خواهد کرد.

این بررسی و ارزیابی قبل از بازبینی بودجه و وضعیت مالی کشور انجام خواهد شد که هر ساله در پاییز صورت می گیرد. حزب محافظه کار بودجه امور دفاعی را در سال فعلی و آینده در میزان فعلی آن حفظ خواهد کرد و مناسبات و همکاری های نظامی بریتانیا با آمریکا و فرانسه را تقویت خواهد کرد.

حزب کارگر: این حزب در دوران حکومت خود بریتانیا را به جنگ در افغانستان و عراق وارد کرد و سال گذشته پس از ۶ سال سربازان بریتانیا را از عراق خارج کرد. این حزب نیز به حفظ قدرت هسته ای مستقل بریتانیا پایبند است؛ حزب کارگر مروج گسترش همکاری های نظامی بریتانیا با متحدان آن کشور به خصوص فرانسه است.

آموزش عالی رایگان برای آن دسته از نیروهای مسلح که ۶ سال خدمت برای ارتش را تکمیل کرده اند، از طرحهای دیگر این حزب است. امتیاز دیگری که حزب کارگر در نظر دارد تخصیص ۸ میلیارد پوند طی 10 سال آینده برای تامین مسکن پرسنل نظامی است. و بالاخره تصویب بودجه برای ساخت دو ناو هواپیمابر دیگر برای بریتانیا.

حزب لیبرال دمکرات: این حزب مخالف جنگ عراق بود و هشدار می دهد که استراتژی فعلی در افغانستان در حال شکست است. این حزب طرفدار مذاکره با اعضای میانه رو در گروه طالبان است تا از این طریق به جنگ در افغانستان پایان داده شود؛ پیشنهاد می کند که از بودجه مربوط به خرید جت های جنگنده کاسته شده و به جای آن منابع مالی برای پیشبرد عملیات و خرید هلیکوپتر برای افغانستان اختصاص یابد.

طرفدار بررسی گزینه های کم هزینه تری به جای سیستم دفاع هسته ای فعلی بریتانیاست و به عنوان بخشی از یک اقدام بین المللی خواستار از بین بردن نیمی از زرادخانه هسته ای بریتانیاست.

حقوق و مزایای رده های پایین در ارتش را افزایش خواهد داد و تعداد منازل خانواده نیروهای مسلح را که در فهرست نوسازی هستند به دو برابر افزایش خواهد داد.