انتخابات بریتانیا: سیاست های اقتصاد

حزب محافظه کار : می گوید قصد دارد حجم اصلی بدهی های دولت را طی پنج سال پرداخت کند؛ به غیر از بخش بهداشت و درمان و کمک های بین المللی می خواهد هزینه های دولتی در تمام بخش های دیگر را کاهش دهد؛ طرفدار برقراری یک نوع نظارت مرکزی بر فعالیت بانک های تجاری از سوی بانک مرکزی انگلستان است و تلاش خواهد کرد که یک توافق بین المللی را تصویب کند که براساس آن بانکها حق نداشته باشند با پول مشتریان خود در معاملات بزرگ شرکت کنند.

محافظه کاران می گویند کف مالیات بر ارث را به سطح یک میلیون پوند می ر سانند و طرح حزب کارگر برای افزایش پرداخت بیمه بازنشستگی برای افراد با درآمد کمتر از ۳۵ هزار پوند در سال را به میزان یک درصد لغو خواهد کرد؛ مالیات خرید مستقلات را برای کسانی که اولین خانه خود را به قیمتی تا مرز ۲۵۰ هزار پوند می خرند،لغو خواهد کرد.

حزب محافظه کار در زمینه صرفه جویی در هزینه های دولتی قصد دارد طی پنج سال آینده هزینه دستگاه های اداری دولتی را یک سوم کاهش دهد؛ تمام اقلام هزینه های دولتی را که رقم آنها بیش از ۲۵ هزار پوند باشد به صورت آنلاین منتشر کند و تلاش خواهد کرد مالیات و عوازض محلی و شهرداری را برای مدت دو سال در حد فعلی آن نگاه دارد.

حزب کارگر: در دوران حکومت خود برای مقابله با تداوم بحران اقتصادی از روشهای گوناگون برای رونق بازار استفاده کرده است مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش بودجه در بخش های زیر ساختی و ترغیب مصرف کنندگان به خرید اتومبیل های جدید.

این حزب قصد دارد میزان بدهی سنگین دولتی را ظرف ۴ سال (از سال ۲۰۱۱ به بعد)، به نصف میزان فعلی کاهش دهد؛ بانک های ورشکسته را با دخالت دولت و تزریق پول نجات خواهد داد؛ بابت پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان ارشد بانک ها مالیات خواهد گرفت.

در سال گذشته درصدی به میزان حق بیمه بازنشستگی دولتی افزوده است و قصد دارد که در سال ۲۰۱۱ باری دیگر این میزان را افزایش دهد؛ مالیات خرید مستقلات را برای کسانی که اولین بار خانه ای تا مرز ۲۵۰ هزار پوند می خرند، حذف کرده و از سال ۲۰۱۱ برای مستقلات بالاتر از یک میلیون پوند ۵ درصد مالیات اخذ خواهد کرد.

در عرصه خدمات بهداشت عمومی بودجه فعالیت های جاری و ضروری را افزایش خواهد داد.

حزب لیبرال دمکرات: از اقدامات دولت حزب کارگر برای مقابله با بحران اقتصادی و رونق دادن به بازار از جمله نجات بانک های ورشکسته با کمک دولت حمایت کرده اما طرفدار ملی کردن بانکهای ورشکسته بوده است؛ برای جلوگیری از کاهش خدمات عمومی ضروری، در نظر دارد ۱۵ میلیارد پوند از سایر هزینه های غیر ضروری دولتی بکاهد؛ حزب لیبرال دموکرات وعده می دهد که حداقل با سرعتی مشابه طرح حزب کارگر از حجم سنگین بدهی خزانه عمومی کشور طی ۵ سال آینده بکاهد.

لیبرال دموکرات ها کف درآمد مشمول مالیات را از حدود ۶ هزار پوند در سال به ۱۰ هزار پوند افزایش خواهند داد؛ با ایجاد هماهنگی و تناسب بین مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی مانع از آن خواهد شد که مردم درآمد خود را به عنوان دارایی معرفی کنند.

در زمینه مبارزه با بیکاری به هر جوانی که یک دوره آموزش حرفه ای و کاریابی را تکمیل کند به مدت سه ماه کمک هزینه حداقل، پرداخت خواهد کرد؛ قصد دارد فعالیت شاخه های سرمایه گذاری بانک ها را از فعالیت جاری آنها جدا کند.