انتخابات بریتانیا: بهداشت عمومی

حزب محافظه کار: متعهد شده است بودجه بخش بهداشت و درمان عمومی را در طول چهار سال آینده افزایش دهد؛ به جای معیارهای سنجش عملکرد بخش بهداشت که براساس دوره انتظار و تکمیل مداوا تعیین می شود، میزان موفقیت بخش درمان را منوط به کاهش تلفات ناشی از بیماری ها مثلا از سرطان را می داند.

در نظر دارد که به مدیریت موسسات تامین کننده نیازهای بخش درمانی، استقلال عمل بیشتری دهد؛ عملکرد قسمت های مختلف نظام پزشکی و بخش درمان عمومی را به صورت آنلاین منتشر خواهد کرد و به بیماران اجازه خواهد داد که به جای طی مراحل و مراجع تعیین شده از هر قسمت از بخش خدمات پزشکی که مطلوب آنها است، استفاده کنند.

این حزب همچنین در نظر دارد نظام "پرداخت بودجه متناسب با دستاورد" را برای تمام بخش های درمانی برقرار کند؛ حدود یک سوم از بودجه مدیریت و امور اداری این بخش بکاهد و برای هدایت امور، یک هیئت امنای مستقل تشکیل دهد.

تعداد اتاق های یک تخته در بیمارستان ها را افزایش خواهد داد و برای بازنشستگان و افراد سالخورده این امکان را فراهم خواهد کرد که به جای متوسل شدن به فروختن خانه خود برای تامین هزینه خانه سالمندان، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت حق بیمه بازنشستگی بپردازند.

حزب کارگر: از بودجه خدمات ضروری بخش بهداشت و درمان نخواهد کاست و این هدف را در اولویت قرار داده است که هر کسی را که احتمال می رود به سرطان مبتلاست طی یک هفته از نتیجه آزمایش های او با خبر کنند؛ افراد مبتلا به سرطان طی مدتی کمتر از دو هفته پس از تشخیص، توسط یک متخصص سرطان معاینه و نتایج آزمایش های آنها یک هفته بعد مشخص شود.

این حزب آزمایش تندرستی سالانه را به طور مجانی در اختیار تمام افراد ۴۰ تا ۷۴ سال قرار خواهد داد و در نظر دارد مدت انتظار برای بستری شدن در بیمارستان را به حداکثر ۴ ماه تنزل دهد.

با تشکیل یک نهاد سراسری، برای افرادی که از نظر سلامتی در معرض خطر جدی هستند سرویس پزشکی ویژه ای را تامین خواهد کرد؛ پس از دو سال از بستری بودن افراد سالخورده در خانه های سالمندان و بیمارستان ها، دولت هزینه های بعدی نگهداری آنها را تقبل خواهد کرد.

حزب لیبرال دمکرات: در نظر دارد با تشکیل نهادی انتخابی برای هر قسمت از بخش درمان و بهداشت، اداره امور را به شاغلین این بخش ها سپرده و به این شکل از تعطیل شدن بیشتر بیمارستانها جلوگیری کند. مدیریت اداره امور بخش بهداشت و درمان در حال حاضر در دست دولت است.

نظام جدیدی را به نام "قرارداد با بیماران" به اجرا خواهد گذاشت که در آن برای تمام افراد کاملا مشخص خواهد شد که چه نوع خدماتی را از بخش درمان عمومی می توانند انتظار داشته و یا دریافت کنند.

این حزب همچنین می خواهد به بیماران آزادی عمل بیشتری برای انتخاب دکتر محلی خود بدهد و به آنها اجازه دهد که در درمانگاه های محلی متفاوتی ثبت نام کنند؛ با تجدید نظر در قرارداد دندانپزشکان با بخش بهداشت عمومی، سعی خواهد کرد تعداد بیشتری از آنها را قانع کند به بخش بهداشت عمومی بازگردند.

سیاست های مربوط به خرید دارو را بازبینی کرده و از طریق خرید بیشتر داروهای ژنریک در این هزینه صرفه جویی خواهد کرد؛ برای کمک به سالخوردگان و افراد ناتوان که از تامین نیازهای پزشکی و بهداشت عمومی برخوردار نیستند، بودجه ویژه ای را اختصاص خواهد داد.