اولویتهای مهم سه حزب اصلی در انتخابات بریتانیا

حزب محافظه کار: قصد دارد از سال ۲۰۱۰ با کاهش هزینه های دولتی بخش زیادی از بدهی بخش دولتی را طی ۵ سال جبران کند؛ صرف هزینه در همه حوزه ها به غیر از بهداشت عمومی و کمک های خارجی را دهد؛ می خواهد به نهادهای خیریه ، بنیادهای مدنی و حتی گروههای داوطلب اجازه دهد تا مستقل از نهادهای دولتی، مدارس و مراکز آموزشی خود را دایر کرده و انجام وظایف و هدایت بخشهای دیگری از خدمات عمومی را مدیریت کنند.

این حزب همچنین قصد دارد طرح صدور کارت ملی برای شهروندان را لغو کند و با به رسمیت شناختن ازدواج و یا زندگی مشترک زوجهای همجنسگرا در قوانین مالیاتی به شهروندان اجازه دهد که تحت شرایطی ویژه ۷۵۰ پوند بخشودگی مالیاتی خود را به زوج/زوجه خود منتقل کنند.

حزب کارگر: قصد دارد پیش از آن که طی چهار سال کسری بودجه را بیش از پنجاه درصد کاهش دهد، هزینه های دولتی را در سال ۲۰۱۱ افزایش دهد تا بهبود وضعیت اقتصادی را کماکان حفظ کند؛ متعهد شده است که از سرمایه گذاری در حوزه مراقبت از کودکان خردسال، فعالیت های ضروری بخش بهداشت، آموزش و پرورش و پلیس، حمایت کند.

این حزب متعهد شده است در حوزه بهداشت، اعلام نتیجه آزمایش بیماران مبتلا به سرطان را تسریع کرده و در زمینه مالیاتی می گوید که تمام موارد افزایش مالیات با هدف کاستن از بدهی سنگین دولت فقط ۵ درصد اقشار با درآمد بالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در نظر دارد از سال ۲۰۱۲ بین بیمه بازنشستگی دولتی و میزان درآمد تناسب برقرار کند، تضمین می کند تمام نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله در سیستم آموزش آکادمیک و یا حرفه ای، جایی برای تحصیل داشته باشند. برای تمام جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال در صورت بیکاری فرصت آموزش حرفه ای، کسب تجربه کاری و یا دوره های آموزشی تامین خواهد کرد.

حزب لیبرال دمکرات: در نظر دارد برای حفظ کیفیت خدمات و سرویس های عمومی ضروری، ۱۵ میلیارد پوند از هزینه های دولتی در عرصه های دیگر بکاهد و متعهد شده است که حداقل با سرعتی مشابه با طرح پیشنهادی حزب کارگر از میزان هنگفت بدهی های دولت بکاهد.

در زمینه مالیاتی، کف درآمد مشمول مالیات را از حدود ۶ هزار پوند در سال به ۱۰ هزار پوند در سال افزایش خواهد داد تا شمار بیشتری از افراد کم درآمد، شامل معافیت مالیاتی شوند.

مالیات فعلی شهرداری ها را، که همواره موضوع بحث برانگیزی بوده است، لغو کرده و به جای آن سیستم جدیدی را برای محاسبه مالیات بردرآمد و در چارچوب تقسیم بندی های محلی کشور به اجرا خواهد گذاشت.

در زمینه مسائل حقوقی و مدنی قصد دارد طرح کارت ملی و شهروندی را لغو کرده ؛ یک قانون اساسی مدرن را برای قوه مقننه کشور پیشنهاد کند و در تمام عرصه های رای گیری و انتخابات در بریتانیا سیستم هر نفر یک رای را به شکل قابل تفویض به اجرا گذارد.