انتخابات بریتانیا: مهاجرت و مناسبات نژادی

حزب محافظه کار : قصد دارد آمار مهاجرت به بریتانیا را به میانگین سال های دهه ۱۹۹۰ کاهش دهد و تضمین کند که فقط آن گروه از مهاجران اقتصادی وارد کشور می شوند که برای بریتانیا مفید و سودآورند؛ از سیستم امتیاز بندی برای شناسایی مهاجران "مفید"، که از سوی حزب کارگر پیشنهاد شده است، حمایت می کند ولی در عین حال یک سقف سالیانه را برای تعیین تعداد پذیرش مهاجر اعلام خواهد کرد.

این حزب قصد دارد یک شبکه سراسری پلیس مرزی دایر کند که اختیار توقف، بازرسی و بازداشت افراد را در مرزها خواهد داشت؛ وقتی قرار باشد کشور جدیدی به اتحادیه اروپا بپیوندد، سفر و مهاجرت اتباع آن کشور را کنترل خواهد کرد تا از مهاجرت بی رویه و یکباره شهروندان کشورهای جدید اتحادیه اروپا به خاک بریتانیا جلوگیری کند.

از گروههای مدنی و فعال در زمینه امور مهاجران و مسائل نژادی، بر اساس میزان موفقیت آنها در زمینه مبارزه با فقر حمایت خواهد کرد نه براساس متعلقات نژادی و دینی آنها؛ دسترسی مهاجران به آموزش زبان انگلیسی را بهبود خواهد بخشید.

حزب کارگر: سیستم جدید پذیرش مهاجر بر اساس کسب امتیاز را با جدیت و با اجرای شروط سخت تر دنبال خواهد کرد؛ به حمایت خود از آژانس کنترل مرزی که وظیفه آن کنترل رفت و آمد در مرزهای خشکی و دریایی است، ادامه خواهد داد؛ با ادامه تخصیص بودجه برای شمارش الکترونیکی ورود و خروج از کشور، سعی خواهد کرد، شمار رفت و آمدها به بریتانیا را کنترل کند.

بودجه ویژه مهاجران را به بخش هایی از کشور تخصیص خواهد داد که بیش از نقاط دیگر پذیرای مهاجران هستند؛ حزب کارگر در دوران حکومت خود کارت شناسایی اجباری برای اتباع خارجی این کشور را به اجرا گذاشت و کارفرمایان را موظف کرد که حداقل ۴ هفته قبل از استخدام یک کارگر حرفه ای خارجی مهاجر از اتحادیه اروپا، آگهی استخدام را در مراکز کاریابی اعلام کند.

حزب لیبرال دمکرات: طرفدار ایجاد یک نیروی مرزی سراسرس و برقراری مجدد کنترل تمام ورود و خروج ها به بریتانیاست؛ برای ارزیابی دقیق نیازها و منابع مناطق و شهرهای مختلف کشور در زمینه جذب مهاجران، یک بررسی همه جانبه را در دستور کار قرار خواهد داد و از طرح جذب مهاجر براساس کسب امتیاز حمایت می کند.

از تنظیم یک سیاست سراسری برای پذیرش پناهچویان در سطح اتحادیه اروپا دفاع می کند؛ هزینه استخدام کارگران غیر بریتانیایی را برای کارفرمایان افزایش خواهد داد تا از محل این درآمد برای کاریابان در خود کشور آموزش های فنی و حرفه ای بهتری ارائه خواهد داد.

طرح ویژه ای را برای بررسی اعطای شهروندی به مهاجرانی که بیش از ۱۰ سال ساکن بریتانیا بوده اند، به اجرا خواهد گذاشت؛ با بررسی عملکرد و مقررات دادن مسکن دولتی، سعی خواهد کرد اجرای عدالت در این زمینه را تضمین کند.

حزب لیبرال گفته است با تاسیس یک اداره ویژه برای امور پناهجویان سعی خواهد کرد روند تصمیم گیری در مورد این نوع تقاضاها را بهبود بخشد و از پرونده های فرجام خواهی و هزینه آن ها بکاهد؛ با ایجاد تغییراتی در فرم های تقاضای کار، قصد دارد از میزان تبعیض علیه نژادهای گوناگون بکاهد.