تاثیر مرگ رئیس جمهوری بر ثبات نیجریه

گودلاک جاناتان
Image caption گودلاک جاناتان، پیش از بر عهده گرفتن وظایف کفالت، معاون عمرو یارادوآ بود

بر خلاف باور عمومی، این احتمال وجود دارد که مرگ رئیس جمهوری نیجریه به شرایط باثبات تری در این کشور بیانجامد.

به باور کسانی که خارج از نیجریه زندگی می کنند، یک ضربه سیاسی مانند مرگ رئیس جمهوری، به هرج و مرج و آشفتگی می انجامد.

اما در این مورد خاص شرایط می تواند به اجرای سیاست های بازتر و شفاف تر منجر شود.

زمانی که بیماری عمرو یارادوآ جدی شد، طرفدارانش خواستار باقی ماندن او در قدرت بودند.

در عین حال حامیان گودلاک جاناتان، کفیل معاون رئیس جمهوری نیجریه که پیش از بر عهده گرفتن وظایف کفالت، معاون آقای یارادوآ بود، نیز خواستار انتقال قدرت به او بودند.

اکنون تمامی این شک و تردیدها خاتمه یافته است.

آقای یارادوآ درگذشته است، کفیلش رئیس جمهوری جدید شده است و حال او باید فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند.

بر اساس قانون اساسی این کشور، معاون رئیس جمهوری نیجریه حق دارد قدرت را تا زمان برگزاری انتخابات سال آینده در دست بگیرد.

سوال اصلی این است که آیا گودلاک جاناتان برای شرکت در انتخابات سال آینده نامزد خواهد شد یا خیر.

در صورتی که پاسخ این سوال مثبت باشد احتمال آن وجود دارد که آقای جاناتان شکافی در حزب حاکم کنونی ایجاد کند؛ شکاف میان کسانی که خواستار انتخاب رئیس جمهوری از شمال نیجریه هستند و آنهایی که خواستار در قدرت ماندن آقای جاناتان. آقای جاناتان اهل جنوب نیجریه است.

قرار است به زودی کمیساریای عالی انتخابات سال آینده مشخص شود.

این مسئله، در کنار پایان گرفتن مناقشه ها در مورد انتخاب بالاترین مقام در قدرت، به این معنا است که طی یک سال آینده، نیجریه بیش از پیش با کشمکش های دموکراتیک مواجه خواهد بود.

چرا که گودلاک جاناتان، نامزد احتمالی این انتخابات، شانس زیادی برای پیروزی خواهد داشت.

مطالب مرتبط