'قربانی قتل' در چین زنده پیدا شد

یک مرد چینی که تقریبا 10 سال را به جرم قتل در زندان گذرانده بود پس از زنده پیدا شدن کسی که تصور می شد به دست او به قتل رسیده آزاد شده است.

ژائو زوهای در زمان حادثه با همسایه اش درگیر شده بود که این فرد بعدا ناپدید شد. ژائو 18 ماه بعد از آن درگیری و پس از کشف جسد بی سر و تجزیه شده یک نفر متهم به قتل شد.

این بی عدالتی زمانی فاش شد که مرد همسایه به نام ژائو ژنشانیگ به روستای خود در استان هنان بازگشت تا حقوق تامین اجتماعی دریافت کند.

او پس از دعوا گریخته بود زیرا می ترسید ژائو زوهای را کشته باشد.

بنابه گزارش ها محکومیت قتل آقای ژائو عمدتا بر اعترافات او استوار بود. برادرش گفت که پلیس برای اعتراف گرفتن از ژائو، به او آب مخلوط شده با فلفل تند خورانده و بالای سرش ترقه ترکانده بود.

خبرنگاران بی بی سی می گویند که احکام قضایی در چین قویا بر اعترافات متهم متکی است، که پلیس را تشویق به استفاده از زور برای اقرار گرفتن می کند.

دادگاه عالی خلق در استان هنان دستور انجام تحقیقاتی درباره این پرونده را داده است و قرار است قاضی های صادر کننده حکم اولیه تنبیه شوند.

آقای ژائو ابتدا به اعدام محکوم شده اما حکم او بعدا به 29 سال حبس تخفیف یافت.

زمانی که او در زندان بود زنش با شخص دیگری ازدواج کرد و چندین فرزندش توسط دیگران به فرزندخواندگی گرفته شدند.